Zarathustra

Författare
(Hrsg. von Bernfried Schlerath)
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wissenschaftliche Buchges. 1970 Tyskland, Darmstadt 415 sidor.