Zombier, zombier, zombier - eller: omgiven av odöda

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Vertigo Förlag 2021 Sverige 978-91-8020-310-4
Vertigo förlag 2020 Sverige, Malmö 238 sidor 20 cm 978-91-86567-97-2