"att den är urgammal och förmodligen kan räknas till rikets äldsta städer" - nytt dateringsunderlag för Västerås historia: arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning: fornlämning Västerås 232:1, Stora gatan, Stadsparken, Västerås domkyrkoförsamling, Västerås kommun, Västmanlands län

Författare
Ulf Alström
(Ulf Alström.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stiftelsen Kulturmiljövård 2014 Sverige, Västerås 13 sidor. 978-91-7453-308-8