eFRÅGOR i frisörkunskap till läroboken Hår och färg

Författare
Ann och Lars Dahlstrand
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
D&D Förlag 2014 Sverige 978-91-86336-39-4