eFRÅGOR i frisörkunskap till läroboken Hår och kemi

Författare
Lars & Ann Dahlstrand
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
D&D Förlag 2014 Sverige 978-91-86336-38-7