xxx - Sophocles Tragoedien emendirt und erläutert durch Johann von Gott Froelich

Författare
Sofokles
Språk
Nygrekiska (1453-)
Förlag År Ort Om boken ISBN
1815 Tyskland, Sulzbach