Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Anita Andersson 75 träffar

Titel Författare År Språk
1 Interaktiv video Anita Andersson 1990-9999 Svenska
2 Interaktiv video D. 1, Introduktion Anita Andersson Cop. 1990 Svenska
3 Ljus över vägen Anita Andersson 1984 Svenska
4 Agent för en patient - om informationens betydelse vid behandlingsval Anita Andersson 2000 Svenska
5 Analytical and pharmacokinetic aspects of the antineoplastic drug cisplatin and its monohydrated complex Anita Andersson 1995 Engelska
6 Disko - en enkel musikdatabas Anita Andersson 1989 Svenska
7 Enebybergsrundan II - tre vandringar i Enebyberg Anita Andersson 2010 Svenska
8 Estetik på klinik - den estetiska kirurgins legitimerande retorik Anita Andersson 2005 Svenska
9 Far gifter sig - individ, struktur och föräldradeprivation i Åtvids och Skeda socken 1848-1864 Anita Andersson 1998 Svenska
10 Gemensam vårdplanering för patienter utskrivna från sjukhuset till kommunens hemvård Anita Andersson 1996 Svenska
11 Jämförande studier i två operationsmetoder och vårddagar vid blåshalshinder Anita Andersson 1982 Svenska
12 Konserthus i Sverige - etablering av en byggnadstyp 1926-1935 i Stockholm, Örebro, Helsingborg och Göteborg Anita Andersson 2007 Svenska
13 Korttidsplatser ur ett brukarperspektiv - hur används korttidsplatserna och hur upplevs vistelsen där? Anita Andersson 2004 Svenska
14 Landmollusker i jämtländska nyckelbiotoper - rapport över landmolluskinventering 1994-95 Anita Andersson 1996 Svenska
15 Lätt att hitta rätt Anita Andersson 1983 Svenska
16 Miljöövervakning av landlevande mollusker i skyddade områden i Jönköpings län 1999 - en rapport från regional miljöövervakning i Jönköpings län Anita Andersson 2000 Svenska
17-19 Multimedia - en introduktion (flera utgåvor) Anita Andersson 1995 Svenska
20 Mötesplats - invandrare och flyktingar i KFUK-KFUM Anita Andersson 1983 Svenska

1 2 3 4 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.