Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Berth Danermark 75 träffar

Titel Författare År Språk
1 A comparative study of housing privatisation in Russia, Sweden and the UK Peter J. Ambrose 1998 Engelska
2 Döva och hörselskadade i högskolestudier - en kommenterad litteraturöversikt Sivert Antonson 1994 Svenska
3 Arbetsliv för alla - funktionsnedsättning och arbete 2016 Svenska
4-6 Att förklara samhället (flera utgåvor) 2010 Svenska
7-8 Explaining society - critical realism in the social sciences (flera utgåvor) 2002 Engelska
9 Integrerade psykosociala insatser - policy, implementering och praktik i ett komplext verksamhetsfält Magnus Bergmark 2017 Svenska
10 Interdisciplinarity and wellbeing - a critical realist general theory of interdisciplinarity Roy Bhaskar 2018 Engelska
11 Attityder till personer med funktionsnedsättning och interventioner för att påverka attityder - En systematisk kunskapsöversikt Sif Bjarnason 2015 Svenska
12 Report on the employment of disabled people in European countries Tomas Boman 2007 Engelska
13-14 Situationen på den svenska arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning - en sekundäranalys om sysselsättning, yrkesnivå, diskriminering, stöd och anpassning för personer med olika typer av funktionsnedsättning (flera utgåvor) Tomas Boman 2019 Svenska
15 Att leva med hörselnedsättning - ett kompendium för patienter i landstingens hörselvård Erik Borg 2003 Svenska
16 Rehabilitering av bullerskadade - ett pilotprojekt Erik Borg 1998 Svenska
17 Utveckling av nya metoder för rehabilitering av bullerskadade - pilotprojekt med insiktsövningar, handledarpedagogik och dialoganalys Erik Borg 1999 Svenska
18 Vardagslivets aktiviteter. Handlingen som terapeutiskt redskap vid återhämtning för personer med svårare psykiska funktionshinder - En analys av arbetsterapeuters berättelser med utgångspunkt i G H Meads teori om social handling Marianne Boström 2017 Svenska
19 Arbetsmarknadens nya flexibilitet och hörselskadades karriärmöjligheter - ett pilotprojekt Lotta Coniavitis Gellerstedt 2002 Svenska
20 Att förklara samhället Berth Danermark 2018 Svenska

1 2 3 4 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.