Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Eva Wigström 110 träffar

Titel Författare År Språk
1 Sagans förvandlingar - Eva Wigström som sagosamlare och sagoförfattare Maria Ehrenberg 2003 Svenska
2-3 Brott och straff eller Lifvet i ett svenskt straffängelse (flera utgåvor) Eva Wigström 1872 Svenska
4-5 Asgårds befästande (flera utgåvor) Eva Wigström 1878 Svenska
6 Näskonungens ättlingar. - en bild från skånska kusten Eva Wigström 1878 Svenska
7 Tvänne kloka från Skåne Eva Wigström 1878 Svenska
8 En lycksökare. - berättelse Eva Wigström 1878 Svenska
9-10 För hemmet. - originalberättelser och öfversättningar (flera utgåvor) Eva Wigström 1878 Svenska
11-12 På vers och prosa. - teckningar (flera utgåvor) Eva Wigström 1878 Svenska
13 Kloka Nanna - en teckning ur verkligheten Eva Wigström 1880 Svenska
14 Allmogeseder i Rönnebergs härad Eva Wigström 1985 Svenska
15 För ro skull Eva Wigström 1873 Svenska
16 Erik Malms julrosor - berättelse Eva Wigström 1896 Svenska
17 Djurlifvet i folkets tro och sägner Eva Wigström 2017 Svenska
18-19 Sagor ock äfventyr upptecknade i Skåne (flera utgåvor) Eva Wigström 1884 Svenska
20 Vandringar i Skåne ock Bleking för samlande af svensk folkdiktning Eva Wigström 1887 Svenska

1 2 3 4 5 6 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.