Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Francis Quarles 165 träffar

Titel Författare År Språk
1 Emblemes by Fra: Quarles Francis Quarles 1639 Engelska
2-4 Emblemes (flera utgåvor) Francis Quarles 1683 Engelska
5-6 The shepheards oracles - delivered in certain eglogues. By Fra: Quarles (flera utgåvor) Francis Quarles 1646 Engelska
7 The profest royalist - his quarrell with the times, maintained in three tracts Francis Quarles 1645 Engelska
8 Hosanna, or Divine poems on the passion of Christ, and Threnodes Francis Quarles 1960 Engelska
9 Emblems - divine and moral Francis Quarles 1859 Engelska
10 En liten handbok, innehållandes politiske, oeconomiske och sedolärande underwisningar, så i beskådande, som uti gierningen; utgifwen i England af then namnkunnige poëten Franciscus Qwarles, och öfwersatt på danska af Daniel Gollins - men nu förswenskad af Nils Lilliecreutz. ... Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet, 1749 Francis Quarles 1749 Svenska
11 Enchiridion, eller en lijten hand-bok, innehållande någre andelige och wärldzlige dygde- vnderwijsningar vtdragne af engelskan av J. G. Sparfwenfeldt Francis Quarles 1696 Svenska
12 Christeliga dygde-reglor, hvilka förmodeligen lära medbringa sin stora nytto hos hvar och en, som har lust til ett ährbart lefverne Francis Quarles 1732 Svenska
13 Divine poems - (Defect) Francis Quarles 1634 Engelska
14 Enchiridion - Containing institutions, divine... moral Francis Quarles 1681 Engelska
15 Emblemes (1635) - and, Hieroglyphikes of the life of man (1638) Francis Quarles 1993 Engelska
16 Emblemes by Fra. Quarles. London, printed for I. W: & F. E. & are to be sold at the Crowne and at the Marigold in St. Paules Churchyard 1663 Francis Quarles 1663 Engelska
17 Emblems, divine and moral; together with Hieroglyphicks of the life of man Francis Quarles 1736 Engelska
18 Seven yeares expired, the third of November. 1647, 1647 Engelska
19 The nevv distemper Francis Quarles 1645 Engelska
20 Observations concerning princes and states, upon peace and warre Francis Quarles 1642 Engelska

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.