Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Harald Wieselgren 62 träffar

Titel Författare År Språk
1 Helige Bernhards skrifter i svensk öfversättning från medeltiden Bernhard av Clairvaux, helgon 1864-1866 Svenska
2-3 Förteckning på oljemålningar, handteckningar m.m. af J.F.Höckert, utstälda i Föreningens för nordisk konst lokal från den 16 oktober 1881 (flera utgåvor) 1881 Svenska
4 Anmärkningar om den fordna burggrefve-värdigheten i Götheborg Jonas Hallenberg 1864 Svenska
5-7 Sjelf-biografiska anteckningar (flera utgåvor) Lars Johan Hierta 1901 Svenska
8 In celebrandam anniversarium quínquies seculari festi Sancte Birgitte de Suecia 1892 Latin
9-10 En samling dikter (flera utgåvor) Johan Jolin 1895 Svenska
11 P. M Axel Key 1863 Svenska
12 Leibniz bref till Sparfvenfelt 1693-1700 - Utgifna af Harald Wieselgren Gottfried Wilhelm Leibniz 1883 Franska
13 Visor, sånger och skizzer Gustaf Richard Mallander 1884 Svenska
14 Præsides för den Svenska Konstakademien under hennes första tre halfsekel 1735-1885 1897 Svenska
15 Vestgöta lagbok 1889 Svenska
16 Skånska allmogens klädedrägter tecknade efter naturen - Med text af Hjorward. H. O. Wieselgren Otto Henrik Wallgren 1860-1863 Svenska
17 Anders Flodman Harald Wieselgren 1884 Svenska
18-20 Bilder och minnen (flera utgåvor) Harald Wieselgren 1889 Svenska

1 2 3 4 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.