Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Jan Forslin 53 träffar

Titel Författare År Språk
1 Att organisera för decentraliserad planering 1991 Svenska
2 Automation and industrial workers Vol. 1. P. 1 - a fifteen nations study 1979 Engelska
3 Automation and industrial workers Vol. 1. P. 2 - a fifteen nations study 1981 Engelska
4 Arbetsmiljö inom grafisk industri - en socio-teknisk studie av tidningssätterier Lars E. Björk 1974 Svenska
5-6 Creating sustainable work systems - emerging perspectives and practice (flera utgåvor) 2002 Engelska
7 Acting creatively for enhanced performance - Challenges for Swedish manufacturers in an age of outsourcing Mandar Dabhilkar 2006 Engelska
8 Kundnära arbete inom den finansiella tjänstesektorn - ett projekt om arbetets belastningar och möjligheter Peter Docherty 1992 Svenska
9 A laboratory vehicle mock-up research work on truck driver’s selected seat position and posture - A mathematical model approach with respect to anthropometry, body landmark locations and discomfort Kianoush Fatollahzadeh 2006 Engelska
10 Arbetets flexibilisering - om kreativitet och stress i kunskapsföretag Jan Forslin 2000 Svenska
11 Arbetsanpassning - utvärdering av en psykologisk modell mot bakgrund av två empiriska studier = Work adjustment : an evaluation of a psychological model with the background of two empirical studies Jan Forslin 1978 Svenska
12 Att reflektera över praktiken - om organisatoriskt lärande inom Volvo Jan Forslin 1996 Svenska
13 Att utveckla mindre företag - förändringsarbete inom träindustrin Jan Forslin 1988 Svenska
14 Automation och arbetsorganisation - en studie från bilmotortillverkning Jan Forslin 1978 Svenska
15-16 Byggnadsindustrins internationalisering - utvärdering av ett tekniskt-vetenskapligt symposium i ombyggnads- och renoveringsteknik (flera utgåvor) Jan Forslin 1983 Svenska
17 CNC-technology and new forms of work organization and management - an action research Jan Forslin 1985 Engelska
18 Från arbetshäst till pegas - ett aktionsforskningsprojekt om ny teknik, arbetsorganisation och ledning vid Volvo flygmotor AB Jan Forslin 1985 Svenska
19 Från taylorism till-? - om förändring av arbetets organisation mot bakgrund av fem företagsprojekt Jan Forslin 1996 Svenska
20 Förväntat och upplevt utbyte i arbetet - en jämförelse mellan en grupp polisaspiranter och en grupp äldre polismän Jan Forslin 1970 Svenska

1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.