Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Livsmedelsverket 1018 träffar

Titel Författare År Språk
1 Livsmedelsverkets långsiktiga kompetensförsörjning 2003 Svenska
2 Indirekt miljöpåverkan av Livsmedelsverkets beslut - underlag för beslut om vidare arbetsstrategi Charlotte Lagerberg Fogelberg 2002 Svenska
3 Evaluation of the Nordic Nutrition Recommendations 2012 - results from an external evaluation on the Nordic Recommendations 2012 project and suggested improvements on the structure and process for a future revision Jessica Ahlin 2016 Engelska
4 Dioxin- och PCB-halter i fisk och andra livsmedel 2000-2011 Tatiana Cantillana 2012 Svenska
5 Market basket 2010 - chemical analysis, exposure estimation and health-related assessment of nutrients and toxic compounds in Swedish food baskets 2012 Engelska
6 Verksamhetsplan 2005 2005 Svenska
7 Synen på tillsyn - utvärdering av tillsyn vid anläggningar med Livsmedelsverket som tillsynsmyndighet Magnus Ljung 2004 Svenska
8 Från allmänna slakthus till Livsmedelsverket Marie-Louise Danielsson-Tham 2003 Svenska
9 Mögel och mykotoxiner i ris - fokus på basmati och råris Elisabeth Fredlund 2008 Svenska
10 Undersökning av GMO-livsmedel - förekomst, spårbarhet och märkning Zofia Kurowska 2008 Svenska
11 På väg mot miljöanpassade kostråd - vetenskapligt underlag inför miljökonsekvensanalysen av Livsmedelsverkets kostråd Charlotte Lagerberg Fogelberg 2008 Svenska
12 Frågeformulär om kostvanor - trender av miljöföroreningar i bröstmjölk 2002 Svenska
13 Lead extracted from ceramics under household conditions 2007 Engelska
14 Rapportering av livsmedelstillsyn 2004 - tillsynsmyndigheternas rapportering om livsmedelstillsyn Doris Rosling 2005 Svenska
15 Bekämpningsmedelsrester i vegetabilier 2004 - svensk sammanfattning av Livsmedelsverkets rapport nr 17/2005 "The Swedish monitoring of pesticide residues in food of plant origin: 2004" Arne Andersson 2005 Svenska
16 Algtoxiner i avsaltat dricksvatten 2007 Svenska
17 Riksprojekt 2006 - mögel och mykotoxiner Pernilla Johnsson 2007 Svenska
18 Interkalibrering av laboratorier - mikrobiologi - livsmedel, oktober 2007 Christina Normark 2007 Svenska
19 Rapportering av livsmedelskontrollen 2006 - kontrollmyndigheternas rapportering av livsmedelskontrollen Doris Rosling 2007 Svenska
20 Interkalibrering av laboratorier - mikrobiologi - dricksvatten, 2007:2, september Tommy Šlapokas 2007 Svenska

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.