Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: döf* 170 träffar

Titel Författare År Språk
1 Den döfstumme - För föräldrar och lärare J. Blomkvist 1876 Svenska
2 Döfstummas undervisning H V Dahlerup 1863 Svenska
3 Den döfve - komedi med sång i tre akter Adolphe de Leuven 1854 Svenska
4 Norges döfstumundervisningsväsen Fredrik Nordin 1884 Svenska
5 De döfve Nils Selander 1908 Svenska
6 Om inspektionen i våra döfstummeskolor - belysning af döfstummeläraren Magnus Palmkvists broschyr: "En blick på inspektionen i våra döfstummeskolor" Ola Kyhlberg 1887 Svenska
7-8 De båda döfva - Komedi i en akt (flera utgåvor) Jules Moinaux 1891 Svenska
9-10 En döfstum man - dram i fem akter (flera utgåvor) Louise Charlotte Dobbin 1888 Svenska
11 Om döfstummeundervisningens ordnande - Belysning af rektor L.G.Lindströms afgifna reservation mot det underdåniga betänkande och förslag till föfstummeundervisningens ordnande, som den 15 aug.1878 afgifvits af dertill i nåder utsedde komiterade af en ledamot i komitén. Undert.: : O.K. Ola Kyhlberg 1878 Svenska
12 De båda döfve - Komedi i en akt Jules Moinaux 1891 Svenska
13 Bland de döfstumma P. Alfr. Person 1907 Svenska
14-15 Räknebok för döfstumskolan (flera utgåvor) Johan Prawitz 1894 Svenska
16 Räknebok för döfstumskolan D. 2: De fyra räknesätten i hela tal, metersystemet och decimalbråk Johan Prawitz 1895 Svenska
17 Den döfva tanten Leopold von Sacher-Masoch 1891 Svenska
18 Döfstumskolans första läsebok E. A. Zotterman 1883 Svenska
19 Katekes för döfstumma Johan Östberg 1882 Svenska
20 De döfstummas uppfostran Sture Rob Östlund 1905 Svenska

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.