Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: nattward 84 träffar

Titel Författare År Språk
1 Jesu nattward, gudaktighetens lif Samuel Hedborn 1814 Svenska
2 Betragtelse på Palm-söndagen, öfwer Herrens nattward Johan Tybeck 1834 Svenska
3 En christeligh predijkan, öfwer altarens sacramente Herrans nattward Andreas Simonis Kexlerus, 1600-t 1689 Svenska
4 Betraktelse, huru man skal bereda sig til Herrans nattward 1750 Svenska
5 Den heliga skrifts lära om sakramenterna, dopet och Herrans nattward B. A. Carlson 1876 Svenska
6 Om någor stycker wårs Herras Jesu Christi nattward anrörandes. Dialogvs Laurentius Petri 1562 Svenska
7 För then enfaldige vngdomen, som först gåå til Herrans helige nattward - en kort underwijszning Andreas Nicolai Geringius 1681 Svenska
8 Ett litet memorial i några små reglar, som sedan i the följande versar sångwis förklaras, efter theras numer; upsatt, på begäran, i synnerhet til theras tienst, som, efter förutgångne wederbörlige förhör, wilja, i Carlshamns och Asarums - församlingar, förste gången, begå herrans heliga nattward. Carlscrona, tryckt åhr 1765. Amiralitetstryckeriet. 1765 Svenska
9 Jesu utgutne blods ropande röst, förestäld i högmässo predikan, på långfredagen år 1781: under hans kongl. maj:ts höga närwaro i kongl. slåtts-kyrkan; jämte et tal til församlingens ungdom, som då första gången begick herrans heliga - nattward, af Carl Wilhelm Strang. ... Stockholm, tryckt hos Johan Georg Lange, 1782 Carl Wilhelm Strang 1782 Svenska
10 Jesu utgjutne blods ropande röst, förestäld i högmäszo predikan, på långfredagen år 1781: under hans kongl. maj:ts höga närwaro i kongl. slotts-kyrkan; jämte et tal til församlingens ungdom, som då första gången begick herrans heliga - nattward, af Carl Wilhelm Strang. ... Andra uplagan. Stockholm, tryckt i Kumblinska tryckeriet, 1794 Carl Wilhelm Strang 1794 Svenska
11 Herrans heliga nattward. Betraktelser och böner af Magnus Fredrik Roos. Öfwersättning af G. Th-d Magnus Friedrich Roos 1872 Svenska
12 Jesu öma wård om själar, föreställd uti en christelig betragtelse öfwer evangelium på 2:dra söndag. efter påska i Danderid kyrka, år 1773. Af Jonas Callerholm. Jämte af honom hållet upwäckelse-tal til 13. församlingens barn, som då första - gången nyttjade herrans heliga nattward. Upsala, tryckt hos Joh. Edman, kongl. acad. boktryckare, år 1773 Jonas Callerholm 1773 Svenska
13 Jesu öma wård om själar, föreställd uti en christelig betragtelse öfwer evangelium på 2:dra söndag. efter påska i Danderid kyrka, år 1773. Af Jonas Callerholm. Jämte af honom hållit upwäckelse-tal til 13. församlingens barn, som då första - gången nyttjade herrans heliga nattward. Andra gången uplagd. Upsala, tryckt hos directeuren Joh. Edman, år 1780 Jonas Callerholm 1780 Svenska
14 Betraktelse, huru man skal bereda sig til Herrans nattward. Stockholm, å nyo uplagt i kongl. tryckeriet, 1778 1778 Svenska
15 Guds nåde-rikes andeliga nattward, eller Upbyggelig betraktelse öfwer psalm. Davids 22. v. 27. De elände skola äta, at the mätte warda. Öfwersättning. 1790. Tryckt i Lund uti nya tryckeriet och på acad. bokhandlingens bekostnad. J - Lundblad. 1790 Svenska
16 Guds nåde-rikes andeliga nattward, eller Upbyggelig betraktelse öfwer psalm. Davids 22. v. 27. De elände skola äta, at the mätte warda. Öfwersättning. Andra och förbättrade uplagan. Lund 1791. Tryckt hos prof. Joh. Lundblad, på desz - boktryckeri och förlag 1791 Svenska
17 Een christeligh predican, om the tu högwerdiga sacramenten, påschalambet, vthi gamla testamentet, och Jesu Christi h. nattward i nyia testamentet Georgius Mylius 1636 Svenska
18 Herrans helga nattward, på palm-söndagen. Uti en christelig predikan förestäldt af m. Eloff Fryksäll. ... Stockholm och Upsala. Hos Gottfried Kiesewetter. 1742 Elof Fryksell 1742 Svenska
19 Wi, Friherre Otto Reinhold Strömfelt, Præsident uti Kongl. Maj:ts och Riksens Swea Hofrätt ... angående en Präst, som försummat besöka en siuk med Herrans Nattward 1742 Svenska
20 1697-09-25 Kongl. majt:s - Til alla Hofrätter, angående theras afstraffande, som sedan the warit til Skrift, öfwerfalla någon med ord eller gierning, och ther å oförlikte begå Herrans Högwärdige Nattward 1697 Svenska

1 2 3 4 5 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.