Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: underdånigt utlåtande 247 träffar

Titel Författare År Språk
1 Utlåtande angående den lägre tekniska undervisningens ordnande 1, Utlåtande Sverige 1916 Svenska
2-3 Underdånigt utlåtande (flera utgåvor) 1875 Svenska
4 Underdånigt betänkande 55, Utlåtande över den s. k. lärarlönenämndens den 31 oktober 1914 avgivna betänkande 1902 års löneregleringskommitté 1918 Svenska
5 Underdånigt betänkande 46, Utlåtande i anledning av ansökningar att få med vissa tjänster förena andra befattningar 1902 års löneregleringskommitté 1915 Svenska
6-7 Underdånigt utlåtande (flera utgåvor) Sverige 1893 Svenska
8 Underdånigt betänkande 56, Förnyat utlåtande i fråga om reglering av löneförhållanden m. m. för vaktmästare och med dem jämförliga befattningshavare 1902 års löneregleringskommitté 1918 Svenska
9 Undersökning af Sveriges högre flickskolor - underdånigt utlåtande 1888 Svenska
10 Underdånigt utlåtande och förslag till den lägre tekniska undervisningens ordnande 1, Utlåtande och förslag 1912 Svenska
11 Underdånigt betänkande Jordbrukslägenhetskomitén 1892 Svenska
12 Underdånigt utlåtande af Sundhets-collegium öfver komiterades den 14 juni 1876 afgifna betänkande och förslag angående lönereglering m. m. för collegium Sundhetskollegium 1876 Svenska
13 Underdånigt utlåtande af Kongl. Landtbruks-akademiens förvaltningskomité jemte yttrande af fiskeriintendenten i anledning af särskilde komiterades den 3 mars 1883 afgifna betänkande med förslag till ny fiskeristadga m. m Kungl. Lantbruksakademien 1886 Svenska
14 Underdånigt utlåtande angående fortsättningsskolan Folkskolöverstyrelsen 1916 Svenska
15 Underdånigt utlåtande rörande hospitalernes och Hospitalsfondens förvaltning 1844 Svenska
16 Underdånigt utlåtande i Trollhättefrågan Gustaf Richert 1905 Svenska
17 Till Kongl. Maj:t den 5 maj 1893 af Kongl. Maj:ts och rikets Kammarkollegium afgifvet nytt underdånigt utlåtande angående ecklesiastik boställsordning Sverige 1893 Svenska
18 Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år .. 1877 Samling 1 Afd. 1, Kongl. Maj:ts propositioner och skrifvelser n:is 2-47 ... 1877 Svenska
19-20 Medicinalstyrelsens utlåtande angående Reglementeringskommitténs underdåniga betänkande (flera utgåvor) Sverige 1915 Svenska

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.