Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Elias Fries 641 träffar

Titel Författare År Språk
181 Boleti fungorum generis, illustratio, quam consens, ampliss, facult. philos. Upsal. præside Elia Fries ... p. p. C.T. Hök Smolandus. In audit. Gustav. die XIII Junii MDCCCXXXV. H. p. m. s Elias Fries 1835 Latin
182-183 Botaniska utflygter 1 - en samling af strödda tillfällighets-skrifter (flera utgåvor) Elias Fries 1853 Svenska
184 Botaniska utflygter 2 - en samling af strödda tillfällighets-skrifter Elias Fries 1852 Svenska
185 Botaniska utflygter 3 - en samling af strödda tillfällighetsskrifter Elias Fries 1864 Svenska
186-187 Botaniska utflygter. En samling af strödda tillfällighets-skrifter (flera utgåvor) Elias Fries 1843-1864 Svenska
188 Botaniska utflygter. En samling af strödda tillfällighets-skrifter ... Andra bandet 2 Elias Fries 1852 Svenska
189 Botaniska utflygter. En samling af strödda tillfällighets-skrifter ... Första bandet 1 Elias Fries 1843 Svenska
190 Botaniska utflygter. En samling af strödda tillfällighets-skrifter ... Tredje bandet 3 Elias Fries 1864 Svenska
191 Botaniska utflykter Elias Fries 1964 Svenska
192 Botaniskt-antiqvariske excursioner, af hvilka den första öfver grekernes nympheaceer, med vidtberömda filos. facultetens tillstånd, under inseende af mag. Elias Fries ... för filosofiska graden kommer att offentligen försvaras af Carl Oscar Löwenadler af småländska samhället. Thunisk stipendiat. på ekonom. audit. d. 9 Junii 1836 f. m 1 Elias Fries 1836 Svenska
193 Botaniskt-antiqvariske excursioner, af hvilka den första öfver grekernes nympheaceer, med vidtberömda filos. facultetens tillstånd, under inseende af mag. Elias Fries ... för filosofiska graden kommer att offentligen försvaras af Carl Olof Åkerwall af Södermanlands och Nerikes nation. på ekonom. audit. d. 9 Junii 1836 e. m 2 Elias Fries 1836 Svenska
194 Botaniskt-antiqvariske excursioner, hvilka med vidtberömda filos. facultetens tillstånd, under inseende af mag. Elias Fries ... för filosofiska graden kommer att offentligen försvaras af Gustaf Leonard Carlsson af Östgötha landskap. på ekonom. audit. d. 10 Junii 1836 e. m. 3. Den första öfver grekernes nympheaceer afslutas Elias Fries 1836 Svenska
195 Botaniskt-antiqvariske excursioner, hvilka med vidtberömda filos. facultetens tillstånd, under inseende af mag. Elias Fries ... för filosofiska graden kommer att offentligen försvaras af Elias August Carlsten af Östgötha landskap. på ekonom. audit. d. 15 Junii 1836 f. m. 4. Den andra: Om sädesslagens stamband Elias Fries 1836 Svenska
196 Clavis analytica in vegetabilia achlorophyta homonemearum, quam venia ampliss. fac. philosoph. Ups., praeside Elia Fries ... pro gradu philosophico p. p. Johannes Adolphus Liljeblad ord. geodaet. adscr. Ostrogothus stip. Sparfelt. In audit. Gustav. d. X Jun. MDCCCXXXVI. H. a. m. s Topograph. stirp. Scanic. part. XXII Elias Fries 1836 Latin
197 Clavis in familias plantarum indigenas, quam venia ampliss. fac. philosoph. Ups., praeside Elia Fries ... pro gradu philosophico p. p. Sem Johannes Franzén Sudermanno-Nericius. In audit. Gustav. d. XIV Jun. MDCCCXXXVI. H. a m. s Elias Fries 1836 Latin
198 Commentarius in cel.L.Quéletii dissertationem: "Sur la classification et la nomenclature des Hyméniès" in "Bulletin de la Société botanique de France 1876" insertam Elias Fries 1876 Svenska
199 Conspectus floræ Ostrogothicæ, dissertatio academica quam ... præside Elia Fries ... pro gradu philosophico modeste proponit auctor Carolus Joannes Leonardus Lönnberg Ostrogothus. In audit. Botan. d. II Jun. MDCCCLIV. H. P. M. S P. I Elias Fries 1854 Latin
200 Corpus florarum provincialium Sueciæ. I. Floram Scanicam scripsit Elias Fries Elias Fries 1835 Latin

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.