Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Erik Almquist 254 träffar

Titel Författare År Språk
181 Justa parentalia patri patriae, potentissimo et augustissimo principi ac domino, Gustavo III, Svecorum, Gothorum Vandalorumque regi, heredi Norvegiæ, duci Holsatiæ, Stormariæ et Ditmarsiæ, comiti Oldenburgi ac Delmenhorsti, in regia Academia Upsaliensi, diebus VII. VIII. XI. XII. XIV. Junii DCCXCII. persolvenda indicit regiæ Academiæ Upsaliensis rector, Christophorus Dahl Christopher Dahl 1792 Latin
182 Världshistorien skildrad i dess kulturhistoriska sammanhang 4, Tiden 1517-1560 1940 Svenska
183 Vackra svarten Anna Sewell 1969 Svenska
184 Soup wisdom Frieda Arkin 1988 Engelska
185 Det går an Pjästext Carl Jonas Love Almqvist 1974 Svenska
186 Lärobok i theologien för gymnasierna Anders Erik Norbeck 1848 Svenska
187 Erik Leonard Ekman - 14/10 1883, 15/1 1931 : Biografi Gunnar Samuelsson 1931 Svenska
188 Catalogus centuriae librorum rarissimorum manuscript. & partim impressorum, arabicorum, persicorum, turcicorum, græcorum, latinorum, &c. qua anno MDCCV bibliothecam publicam academiæ Upsalensis auxit & exornavit vir illustris & generosissimus Ioan. Gabr. Sparvenfeldius ... Ad animum gratum testificandum seorsim editus sumptibus ejusdem bibliothecæ. =Anon.= Upsaliæ, typis Joh. Henr. Werneri s:æ r:æ m:tis & acad. Upsal. typographi. MDCCVI Olof Celsius, d.ä 1706 Latin
189 Dissertatio de prudentia Gustavi I:mi, religionem in Svecia reformantis, non mere politica, quam suffrag. inclyt. phil. ordine, præside mag. Erico M. Fant ... p. d. p. stipendiarius Possiethianus Ericus Abrahamus Almquist, Roslagus. In audit. Gust. maj. 24 Maji 1786. Horis a. m. solitis Eric Michael Fant 1786 Latin
190 Kronologiskt register öfver tryckta handlingar i svenska historien. =Anon.= Stockholm, Elméns och Granbergs tryckeri. =1-4. 1816-1818.= Eric Michael Fant 1816-1818 Svenska
191 Kronologiskt register öfver tryckta handlingar i svenska historien. =Anon.= Stockholm, Elméns och Granbergs tryckeri. =1-4. 1816-1818.= Del 1, Första afdelningen. Som innehåller handlingar hörande till tolfte och trettonde seklerna. 1816. 56 s Eric Michael Fant 1816 Okänt
192 Kronologiskt register öfver tryckta handlingar i svenska historien. =Anon.= Stockholm, Elméns och Granbergs tryckeri. =1-4. 1816-1818.= Del 2, Andra afdelningen. Som innehåller handlingar hörande till förra hälften af fjortonde seklet. 1816. 84 s Eric Michael Fant 1816 Okänt
193 Kronologiskt register öfver tryckta handlingar i svenska historien. =Anon.= Stockholm, Elméns och Granbergs tryckeri. =1-4. 1816-1818.= Del 3, Tredje afdelningen. Som innehåller handlingar ifrån 1351 till och med 1400. 1817. 02 , 48, 20 s Eric Michael Fant 1817 Okänt
194 Kronologiskt register öfver tryckta handlingar i svenska historien. =Anon.= Stockholm, Elméns och Granbergs tryckeri. =1-4. 1816-1818.= Del 4, Fjerde afdelningen. Som innehåller handlingar ifrån 1401 till och med 1430. 1818. 02 , 48 s Eric Michael Fant 1818 Okänt
195-196 Johan Anders Linders Minnen Volym 2, Del III-V - om människor och kulturliv i 1800-talets Umeå (flera utgåvor) Johan Anders Linder 2021 Svenska
197 Magnos hospites, litterarum patronos, patres civesque academicos et urbicos ad sermonem inauguralem viri maxime reverendi ... Domini Ericus J. Almquist reverenter et officiose invitat academiae Upsaliensis rector Zacharias Nordmark Zacharias Nordmark 1790 Latin
198 Magnos hospites, litterarum patronos, patres civesque academicos et urbicos ad saecularem concilii Upsaliensis, anno mdxciii habiti, memoriam alteram celebrandam invitat Uno von Troil, s. s. theologiae doctor, ecclesiae Sviogothicae archi-episcopus et academiae Upsaliensis pro-cancellarius, regii ordinis de stella polari commendator Uno von Troil 1793 Latin
199 Hilaria auspicatissimae inaugurationis regis Svecorum, Gothorum Vandalorumque potentissimi Gustavi IV Adolphi, domini nostri clementissimi et reginae Svecorum, Gothorum Vandalorumque augustissimae Fredricae Dorotheae Wilhelminae, dominae nostrae mitissimae in regia academia Upsaliensi devotissima pietate concelebranda indicit academiae h.t. rector Joh. Adam. Tingstadius Johan Adam Tingstadius 1800 Latin
200 Erico Abr. Almquist præsuli suo Upsalia abituro dioecesana juventus 1814 Latin

Förra sidan 10 11 12 13 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.