Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Gustaf Lundberg 229 träffar

Titel Författare År Språk
181-182 Bogen om E (flera utgåvor) Ulla Isaksson 1996 Danska
183 Bogen om E Ulla Isaksson 2001 Okänt
184-186 Boken om E (flera utgåvor) Ulla Isaksson 2013 Svenska
187 Ett minne - Till dem som bygga och bo i och omkring Motala Isidor Kjellberg 1869 Svenska
188 Tal till mitt hjärta Erik Lindorm 1912 Svenska
189 Delagardiska archivet eller handlingar ur grefliga delagardiska bibliotheket på Löberöd D. 11, Handlingar och upplysningar rörande k. Gustaf II Adolphs, Drottn. Christinas och Carl X Gustafs regeringstid jemte ett bihang innehållande upplysningar om bibliothek, diplomatarium och museum på Löberöd samt handlingar rörande XVIII sekelet (ett bref af Gr. J.G. Oxenstierna och ett skaldebref af C.M. Bellman) nnnn Svenska
190 Delagardiska archivet eller handlingar ur grefliga delagardiska bibliotheket på Löberöd D. 5, Biographiska handlingar, forts. från Fjerde delen och statistiska och biographiska handlingar ... samt till slut ett chronologiskt och alphabetiskt register öfver alla fem delarne, innefattande handlingar från 1200-1600 nnnn Svenska
191 Delagardiska archivet eller handlingar ur grefliga delagardiska bibliotheket på Löberöd D. 13, Handlingar och upplysningar rörande svenska historien i adertonde seklet nnnn Svenska
192 Delagardiska archivet eller handlingar ur grefliga delagardiska bibliotheket på Löberöd D. 14, Handlingar och upplysningar rörande svenska historien i adertonde seklet nnnn Svenska
193 Delagardiska archivet eller handlingar ur grefliga delagardiska bibliotheket på Löberöd D. 19, Innehållande materialier till H. E. grefve J. G. DelaGardies lefnadsteckning (fortsättning) nnnn Svenska
194 Delagardiska archivet eller handlingar ur grefliga delagardiska bibliotheket på Löberöd D. 20, Afslutande materialier till H. E. grefve J. G. DelaGardies lefnadsteckning, samt försedd med chronologiskt och alphabetiskt m.fl. register på XII-XX delarna nnnn Svenska
195 Delagardiska archivet eller handlingar ur grefliga delagardiska bibliotheket på Löberöd D. 15, Handlingar och upplysningar rörande svenska historien i adertonde seklet nnnn Svenska
196 Delagardiska archivet eller handlingar ur grefliga delagardiska bibliotheket på Löberöd D. 16, Handlingar och upplysningar rörande k. Fredrik I:s regerings-tid, jemte ett bihang, upptagande (i utdrag) originalskrifterna från medeltiden på nämnda bibliotek nnnn Svenska
197 Delagardiska archivet eller handlingar ur grefliga delagardiska bibliotheket på Löberöd D. 6, Biographiska handlingar upplysande svenska historien i sjuttonde seklet : litt. A, B, C och början skedd med litt. D nnnn Svenska
198 Delagardiska archivet eller handlingar ur grefliga delagardiska bibliotheket på Löberöd D. 7, Biographiska handlingar upplysande svenska historien i sjuttonde seklet, forts. af litt. D nnnn Svenska
199 Delagardiska archivet eller handlingar ur grefliga delagardiska bibliotheket på Löberöd D. 8, Biographiska handlingar upplysande svenska historien i sjuttonde seklet : forts. af litt. D, samt litt. E nnnn Svenska
200 Delagardiska archivet eller handlingar ur grefliga delagardiska bibliotheket på Löberöd D. 9, Biographiska handlingar upplysande svenska historien i sjuttonde seklet, jemte ett bihang rörande k. Carl XII:s död, Blåkullafärder, Svedenborg, Linné och Leopold i adertonde seklet nnnn Svenska

Förra sidan 10 11 12 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.