Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Jon Olof Åberg 527 träffar

Titel Författare År Språk
181 En Bellmansdag på Djurgården - frihandsteckning inom nutidens ram Jon Olof Åberg 1873 Svenska
182 Carl XV:s skyddsling - berättelse Jon Olof Åberg 1872 Svenska
183 Lille-Per, eller ett blad ur Carl XV:s lif Jon Olof Åberg 1872 Svenska
184 Ur svenska regenters och utmärkte mäns lif 2, Oscar I:s löfte Jon Olof Åberg 1872 Svenska
185 Ur svenska regenters och utmärkte mäns lif 4, Gustaf II Adolphs sista gåfva Jon Olof Åberg 1874 Svenska
186 Fiskarflickan Jon Olof Åberg 1881 Svenska
187 Stensö-Lasse Jon Olof Åberg 1881 Svenska
188-189 Bilder ur Stockholms-lifvet (flera utgåvor) Jon Olof Åberg 1894-1897 Svenska
190 Daniel Juth - berättelse Jon Olof Åberg 1888 Svenska
191 Furstinnans smycke - tvenne episoder ur enkedrottning Josephinas lif Jon Olof Åberg 1887 Svenska
192-193 I frihamn - romantiserade skildringar från sednaste hälften af sjuttonhundratalet (flera utgåvor) Jon Olof Åberg 1887 Svenska
194-195 Spåqvinnan - (mamsell Arfvedson) : romantiserad skildring från Gustaf III:s tid (flera utgåvor) Jon Olof Åberg 1887 Svenska
196-198 Aschebergs skyddsling - historisk berättelse från Carl X Gustafs tid (flera utgåvor) Jon Olof Åberg 1887 Svenska
199 Banér i säcken - historisk skildring från trettioåriga kriget Jon Olof Åberg 189-? Svenska
200 Barrikadkämparne - historiskt-romantisk berättelse Jon Olof Åberg 1896 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.