Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Jon Olof Åberg 538 träffar

Titel Författare År Språk
181 Vid fältvakten Jon Olof Åberg 1891 Svenska
182 Öfverlöparen - romantiserad skildring från 1719 Jon Olof Åberg 1884 Svenska
183 Den gamle karolinen - berättelse Jon Olof Åberg 1873 Svenska
184 En konungasons öde - berättelse för folket Jon Olof Åberg 1874 Svenska
185 En Bellmansdag på Djurgården - frihandsteckning inom nutidens ram Jon Olof Åberg 1873 Svenska
186 Carl XV:s skyddsling - berättelse Jon Olof Åberg 1872 Svenska
187 Lille-Per, eller ett blad ur Carl XV:s lif Jon Olof Åberg 1872 Svenska
188 Ur svenska regenters och utmärkte mäns lif 4, Gustaf II Adolphs sista gåfva Jon Olof Åberg 1874 Svenska
189 Fiskarflickan Jon Olof Åberg 1881 Svenska
190 Stensö-Lasse Jon Olof Åberg 1881 Svenska
191 Bilder ur Stockholms-lifvet Jon Olof Åberg 1894-1897 Svenska
192 Daniel Juth - berättelse Jon Olof Åberg 1888 Svenska
193 Furstinnans smycke - tvenne episoder ur enkedrottning Josephinas lif Jon Olof Åberg 1887 Svenska
194-195 I frihamn - romantiserade skildringar från sednaste hälften af sjuttonhundratalet (flera utgåvor) Jon Olof Åberg 1887 Svenska
196-197 Spåqvinnan - (mamsell Arfvedson) : romantiserad skildring från Gustaf III:s tid (flera utgåvor) Jon Olof Åberg 1887 Svenska
198-200 Aschebergs skyddsling - historisk berättelse från Carl X Gustafs tid (flera utgåvor) Jon Olof Åberg 1887 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.