Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Lärarförbundet 327 träffar

Titel Författare År Språk
181 Lyssna på eleverna! - om elevinflytande i praktiken 2001 Svenska
182 Låt oss tvista igen! - om konflikthantering i förskola och skola cop. 2010 Svenska
183 Lärarbibliotekarien - en länk i skolutvecklingen 1996 Svenska
184 Lärare i världen - ett studiematerial om internationellt lärarfackligt arbete 1995 Svenska
185 Läraren i blickpunkten - olika perspektiv på lärares liv och arbete cop. 2008 Svenska
186 Lärares yrkesetik - ett diskussionsmaterial om yrkesetiska grundståndpunkter för lärare 1998 Svenska
187 Lärarförbundets arbete med EU-frågor 1995 Svenska
188-190 Lärarprofessionalism - om professionella lärare (flera utgåvor) 1997 Svenska
191 Lärarprofessionalism, Studiehandledning - om professionella lärare 1998 Svenska
192 Läromedia - ett nytt utbildningsbegrepp i en ny tid : om utbildning och ny teknologi inför 2000-talet 1995 Svenska
193 Läroplaner för förskolan Lpfö 98, det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94), de frivilliga skolformerna LPF94 2001 Svenska
194 Matematik, teknik och naturvetenskap - teori och praktik i förskolan 2002 Svenska
195 Matrikel, Region A-B-I 1991 Svenska
196 Matrikel, Region C-U 1991 Svenska
197 Matrikel, Region D-E 1991 Svenska
198 Matrikel, Region S-T 1991 Svenska
199 Förintelsen och samhällets värdegrund - att betrakta samhällets värdegrund med utgångspunkt i förintelsen utifrån ett pedagogiskt perspektiv : påbyggnadsseminarium Christer Mattsson 2000 Svenska
200 Bygg & konstruktion i förskolan Mia Mylesand 2007 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.