Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: PM 4599 träffar

Titel Författare År Språk
181-187 PM (flera utgåvor) 2015-08-18T10:24:04+02:00 Okänt
188 Förslag till principprogram för undersökningar av naturförhållanden vid vissa industrilägen - PM PNI 1974 Svenska
189 Policy betäffande auktorisation av finansbolag - pm 1989 Svenska
190 Regionala och strukturella mönster i handelns utveckling - PM 1997 Svenska
191 Restitution av tull - PM 1971 Svenska
192 Riktlinjer för forskningssamarbete mellan Finland och Sverige om migrationsfrågor - PM 1985 Svenska
193 Effekter av straffskärpningen för fridskränkningsbrott. - PM Jonas Ring 2018 Svenska
194 Riksskatteverkets organisation - PM RSV-kommittén 1970 Svenska
195 Ryska imperiska rörelsen och samarbetet med Nordiska motståndsrörelsen - PM 2020 Svenska
196 Samordnad länsförvaltning - PM 1987- Svenska
197 Samordnad länsförvaltning, Försöksverksamhet i Norrbottens län - PM 1987 Svenska
198 Samordnad länsförvaltning, Sektorstudier : utbildning, bostad, arbetsmarknad, areella näringar - PM. 1987 Svenska
199 Samordnad länsförvaltning, Synpunkter från centrala verk och länsstyrelser - PM 1987 Svenska
200 Skogsbrukets betydelse för sysselsättningen i Älvdalens socken - PM 1981 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.