Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Sverige 180982 träffar

Titel Författare År Språk
181 Svenska riksdagsakter jämte andra handlingar som höra till statsförfattningens historia Ser. 1 Avd. 2 D. 1. 1, Tidevarvet 1521-1718, Tiden från 1611, 1611-1612 1932 Svenska
182 Svenska riksdagsakter jämte andra handlingar som höra till statsförfattningens historia Ser. 2 D. 3. Afd. 1, Tidehvarfet 1719-1800, 1731-1734 1917 Svenska
183 Svenska riksdagsakter jämte andra handlingar som höra till statsförfattningens historia Ser. 2 D. 2, Tidehvarfet 1719-1800, 1726-1727 1914 Svenska
184 Svenska riksdagsakter jämte andra handlingar som höra till statsförfattningens historia Ser. 1 Avd. 2 D. 1. 2, Tidevarvet 1521-1718, Tiden från 1611, 1613-1616 1932 Svenska
185 Svenska riksdagsakter jämte andra handlingar som höra till statsförfattningens historia (Ser.1) Afd. 1 D. 2. 1, Under tidehvarfvet 1521-1718. 1521-1611. 1561-1574 1899 Svenska
186 Svenska riksdagsakter jämte andra handlingar som höra till statsförfattningens historia Ser. 1 Afd. 1 D. 1. 2, Under tidehvarfvet 1521-1718, 1521-1611, 1544-1560 1888 Latin
187 Svenska riksdagsakter jämte andra handlingar som höra till statsförfattningens historia Ser. 2 D. 3. Afd. 2, Tidehvarfet 1719-1800, 1734 1922 Svenska
188 Svenska riksdagsakter jämte andra handlingar som höra till statsförfattningens historia Ser. 2 D. 1, Tidehvarfvet 1719-1800, 1719-1723 1909 Svenska
189 Svenska riksdagsakter jämte andra handlingar som höra till statsförfattningens historia Ser. 1 Avd. 2 D. 1-2, Tidevarvet 1521-1718, Tiden från 1611, 1617 1943 Svenska
190 Svenska riksdagsakter jämte andra handlingar som höra till statsförfattningens historia Ser. 1 Afd. 1 D. 4 1-3, Tidehvarfvet 1521-1718, 1521-1611, 1597-1598 1909 Svenska
191 Constitutions-utskottets memorialer och öfriga expeditioner vid riksdagarne 1810, 1812 och 1815 - enligt beslut vid 1900 års riksdag af trycket utgifna 1902 Svenska
192 Kongl. maj:ts och riksens ständers faststälde tryckfrihets-förordning; dat. Örebro den 16 julii 1812. Cum gratia & privilegio s:æ r:æ maj:tis. Stockholm, tryckt i kongl. tryckeriet, 1812 Sverige 2006 Svenska
193 Bihang till Riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1894. Samling 2. Afd. 2, Bd 2, Komitébetänkanden 1894 Svenska
194 Borgarståndets riksdagsprotokoll från frihetstidens början 2, 1723 1951 Svenska
195 Borgarståndets riksdagsprotokoll från frihetstidens början 5, 1734 1965 Svenska
196 Borgarståndets riksdagsprotokoll från frihetstidens början 4, 1731 1958 Svenska
197 Levande svensk litteratur från äldsta tider till våra dagar Vol. 6 1937 Svenska
198 Svart på vitt - om bekämpning av ekonomisk brottslighet 1994 Svenska
199 Bihang till Riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1921. Samling 2. Avd. 2. Bd 5, 1914 års tullkommissions betänkanden 2 och 4 dvs 2:1-2 och Generaltullstyrelsens underdåniga utlåtanden över 1914 års tullkommissions betänkanden. 4 1921 Svenska
200 Pro-rector academiae Upsaliensis Laurentius Molin, s. r. m. a sacris suprem. s. theol. doct. & prof. prim. archi-praeposit. & civitatis pastor, hospitibus, patribus civibusque academicis & urbicis s. & o Lars Molin 1715 Latin

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.