Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Vårdförbundet 254 träffar

Titel Författare År Språk
181 Research on nursing throughout the lifespan, Final programme. Book of abstracts - June 24-27, 1996, Stockholm, Sweden Workgroup of European Nurse Researchers 1996 Engelska
182 Research on nursing throughout the lifespan Vol. 1, Proceedings - June 24-27, 1996, Stockholm, Sweden Workgroup of European Nurse Researchers 1996 Engelska
183 Research on nursing throughout the lifespan Vol. 2, Proceedings - June 24-27, 1996, Stockholm, Sweden Workgroup of European Nurse Researchers 1996 Engelska
184 Vård på rätt nivå - god vård till lägre kostnad 1997 Svenska
185-186 Tvärprofessionell prioritering inom strokevård med stöd av nationell modell för öppna vertikala prioriteringar - ett samarbetsprojekt mellan FSA, LSR, SSF och Vårdförbundet (flera utgåvor) Birgitta Engström 2009 Svenska
187 Vetenskap och människosyn i sjukvården - en introduktion till vetenskapsfilosofi och vårdetik António Barbosa da Silva 1993 Svenska
188 Att leda vård - utveckling i nordiskt perspektiv Inga-Maja Rydholm 1992 Svenska
189 Föda barn på ABC - barnmorskors upplevelser av ett annorlunda arbetssätt Ulla Waldenström 1993 Svenska
190 Läkarförbundet, Vårdförbundet och professionernas internationella mobilitet, IFAU Rapport 2017:19 Olle Jansson 2017-10-16 Svenska
191 Anmäld! - vad händer? : vad gör jag? : vem hjälper mig? 1997 Svenska
192 Hälsoekonomi - en introduktion Marianne Arnlind 1993 Svenska
193 Dysssy - en dynamisk metod för kvalitetssäkring i vården 1995 Svenska
194 Omvårdnad i patientjournalen - en modell för dokumentation av omvårdnad med hjälp av sökord Margareta Ehnfors 1993 Svenska
195 Genusyrsel & normuppror Maria Ejd (Red.) 2014 Svenska
196 Genusyrsel & normuppror - en antologi om vård, värderingar och jämställda löner 2013 Svenska
197 Hälsa för alla - vårt mål - om sjuksköterskors, barnmorskors och laboratorieassistenters roll i folkhälsoarbetet 1995 Svenska
198 I livets tjänst - om barnmorskans ideologi och yrke : historik, barnmorskekultur 1995 Svenska
199 Kvalitetsindikatorer inom omvårdnad 1996 Svenska
200 Om vikten av bokstaven K - några bilder ur vårdens vardag 1998 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.