Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: järnväg 2465 träffar

Titel Författare År Språk
181 Kanal eller järnväg? - det norrbottniska bergsbrukets kommunikationsproblem Olov Isaksson 1966 Svenska
182 Ballastsprut på järnväg - en analys om problemets uppkomst och omfattning Anders Liss 2010 Svenska
183 Underhåll av järnväg 2010 Svenska
184-185 Transport av farligt gods - väg och järnväg (flera utgåvor) 2012 Svenska
186 Godstrafik på järnväg - åtgärder för ökad kapacitet på lång sikt : underlagsrapport till statens offentliga utredning om fossilfri fordonstrafik Oskar Fröidh 2013 Svenska
187 Knapphet på järnväg - sammanställning av två promemorior Jan-Eric Nilsson 2011 Svenska
188-189 Godstransportmarknaden på järnväg - underlag till utredningen om järnvägens organisation (flera utgåvor) Inge Vierth 2015 Svenska
190 Järnväg och kollektivtrafik 2021 Svenska
191 Banverket Riksintresse järnväg 2006 Okänt
192 Malmbanan - pionjärideernas värdeskapande järnväg Arvid Moberg 1968 Svenska
193 Järnväg i Sundsvall - huvudrapport : underlagsrapport till fördjupad översiktsplan avseende väg- och järnvägsnät i Sundsvalls kommun : kommundelarna Njurunda och Sundsvall 1992 Svenska
194-195 Uppsala-Kerstinbo järnväg - 1. Carl J. Insulander, P.M. Beträffande vissa sakkunnigeyttranden rörande järnvägen. 2.Carl L. Andersson, Yttrande avgivet vid styrelsens och kommitterades sammanträde d. 26 februari 1926 rörande järnvägens ekonomiska möjligheter (flera utgåvor) 1926 Svenska
196 Svartälvsbanan - statens enskilda järnväg Erik Sundström 1985 Svenska
197 Vad händer när en väg eller järnväg byggs? 2012 Svenska
198 Nittiotalets godstrafik på järnväg - marknad, strategier och utvecklingsbehov 1985 Svenska
199 Med Skåne-Smålands järnväg från Åstorp till Vernamo - en järnvägsbeskrifning och resehandbok Ola Cappelin 1993 Svenska
200 EPIVIB: Hälsoeffekter av att bo vid en järnväg Natalia Vincens 2021 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.