Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: järnväg 2470 träffar

Titel Författare År Språk
181 Transport av farligt gods - väg och järnväg 2012 Svenska
182 Godstrafik på järnväg - åtgärder för ökad kapacitet på lång sikt : underlagsrapport till statens offentliga utredning om fossilfri fordonstrafik Oskar Fröidh 2013 Svenska
183 Knapphet på järnväg - sammanställning av två promemorior Jan-Eric Nilsson 2011 Svenska
184-185 Godstransportmarknaden på järnväg - underlag till utredningen om järnvägens organisation (flera utgåvor) Inge Vierth 2015 Svenska
186 Järnväg och kollektivtrafik 2021 Svenska
187 Banverket Riksintresse järnväg 2006 Okänt
188 Malmbanan - pionjärideernas värdeskapande järnväg Arvid Moberg 1968 Svenska
189 Järnväg i Sundsvall - huvudrapport : underlagsrapport till fördjupad översiktsplan avseende väg- och järnvägsnät i Sundsvalls kommun : kommundelarna Njurunda och Sundsvall 1992 Svenska
190-191 Uppsala-Kerstinbo järnväg - 1. Carl J. Insulander, P.M. Beträffande vissa sakkunnigeyttranden rörande järnvägen. 2.Carl L. Andersson, Yttrande avgivet vid styrelsens och kommitterades sammanträde d. 26 februari 1926 rörande järnvägens ekonomiska möjligheter (flera utgåvor) 1926 Svenska
192 Svartälvsbanan - statens enskilda järnväg Erik Sundström 1985 Svenska
193 Vad händer när en väg eller järnväg byggs? 2012 Svenska
194 Nittiotalets godstrafik på järnväg - marknad, strategier och utvecklingsbehov 1985 Svenska
195 Med Skåne-Smålands järnväg från Åstorp till Vernamo - en järnvägsbeskrifning och resehandbok Ola Cappelin 1993 Svenska
196-197 EPIVIB: Hälsoeffekter av att bo vid en järnväg (flera utgåvor) Natalia Vincens 2021 Svenska
198 Trafikinformation – Resenärsnöjdhet inom järnväg - Årsrapport 2022 2023 Svenska
199 Säkerhet väg/järnväg 92 - efterskrift från seminarium Örebro 20-21 oktober 1992 1992 Svenska
200 Överflyttning av gods till järnväg och sjöfart i Region Mitt 2020 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.