Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: jean eric rehn 791 träffar

Titel Författare År Språk
181 Le caractère de la reine Elizabet, et de ses principaux ministres d'état, dans lequel on voit cequi est arrivé de plus considérable pendant son régne : ses vertus, ses défauts, et sa politique, avec la manière de son gouvernement, tant dans l'Eglise que dans l'Etat 1694 Franska
182 Journal d'un voyage au Nord, en 1736. & 1737. Enrichi de figures en taille-douce. Par M. Outhier Réginald Outhier 1746 Franska
183 Adalriks och Giöthildas äfwentyr Anders Törngren 1742-1744 Svenska
184 Corpus Iuris civilis in iiii partes distinctum Justinianus, I, bysantinsk kejsare 1614 Latin
185 Is atlinga; det är: De forna göters, här uti Svea rike, bokstäfver ok salighets lära, tvåtusend tvåhundrad år före Christum, utspridde i all land; igenfunden af Johan Göransson. Stockholm, tryckt hos Lars Salvius, år 1747 Johan Göransson 1747 Svenska
186 Bibliothecæ Upsaliensis historia, auctore Olavo O. Celsio Olof Celsius, d.y 1745 Latin
187 Berättelse, om ajuckiniska Calmuckiet, eller om detta folkets ursprung, huru de kommit under ryszarnas lydno, deras gudar, gudsdyrkan och prester, huru de skiftas uti 4 ulusser eller folkhopar, deras politique och philosophie, med flera - deras lefwernes sätt och seder så wid bröllop som begrafningar./(J. Christ. Schnitscher.) Stockholm trykt hos Lars Salvius 1744 J Christ. Schnitscher 1744 Svenska
188 Schwedische Liebesgeschichte, oder Die Begebenheiten des Bretagne, eines Französischen von Adel, in Schweden; nebst einer Beschreibung des prächtigen königlichen Lustschlosses Dröttningholm und der daselbst befindlichen kostbaren Schildereyen./(Telimantes.) - Stockholm und Leipzig, verlegts Gottfried Kiesewetter, 1745 Martin Friedrich Templien 1745 Tyska
189 Historie der polnischen Wahl-Tage von Sigismund August an bisz auf jetzige Wahl. Nebst einer historischen Erzehlung von der Trennung welche den 27. Juni, 1697. über der Wahl des Königs Augusti II. enststanden in französischer Sprache beschrieben. Durch M. de La Bizardiere. Aus dem Französischen ins Hochteutsche übersetzt, mit einer Vorrede, als eine Einleitung über das gantze Buch, und einem accuraten Kupfer von einem polnischen Wahl-Tag zu Pferd, versehen. Stockholm. 1733 Michel David de La Bizardiere 1733 Tyska
190 En oration om the swenskas och göthers första vrsprung och mandom i krig, hållen på latin vti then widtberömda academien i Marpurg vti Heszen åhr 1599. i januarii månad af Johan Skytte, nu nyligen then stormächtige, högborne förste - och herre, herr Carl Sweriges rikes utkorade konung och arf-förste, &c. ... till ähro på swenska utgången år effter C.b. 1604. Å nyo uplagd och af trycket utgången i Norkiöping, 1724. Reinerus Broocman. Johan Skytte 1724 Svenska
191 Kort samling om ursprung, til åtskilliga folks skrifteligen författade och utgifna lagar, Stockholm, tryckt hos Peter Jöransson Nyström, 1746 Isaac Olivecrona 1746 Svenska
192 M. Jonæ Floræi Flores antiquitatis Scanicæ; eller Enfalldig samling af the gamla handlingar om Skåne-lands forna tilstånd; och appendix anti-Arpiana. Götheborg uplagd af Johann George Lange, 1743 Jonas Floraeus 1743 Svenska
193 Doct. Nicolai Hunnii Epitome credendorum, eller Then christeliga lärones korta begrep så mycket enom christnom til sin siäls salighet, at weta och tro, högnödigt och nyttigt är, vtaf Guds ord författat och sammandragit. Norkiöping, tryckt - år 1726. Reinerus Broocman. Nicolaus Hunnius 1726 Svenska
194 Safft af törne, thet är, tröst i bedröfwelse i anledning af evangelio, som på dominica reminiscere infaller, och blef förklarat i Nyed sockens församling i Wermeland, åhr 1704. Af Gabriel Floren ... Upsala, tryckt hos Joh. Henr. Werner - kongl. acad. boktryckare Gabriel Florén 1704 Svenska
195 Jesu Christi blodiga offer, för heela werldenes synder samt theraf flytande tröst för alla botfärdige syndare; framstält uti en långe fredags predikan, uti Ny Ed sockens försambling anno 1702. Af Gabriel Floren. ... Upsala, tryckt hoos - Joh. Hen. Werner. Kongl. acad. booktryckiare, med egen bekostnadt. 1703 Gabriel Florén 1703 Svenska
196 Logica sive Ars dirigendi cogitationes, continens, præter regulas vulgares, plurima nova, quæ judicio formando inserviunt. Ex Gallico traducta per Cornelium ab Ackersdyck, phil. stud Antoine Arnauld 1666 Latin
197 La logique ou l'art de penser contenant, outre les règles communesplusieurs observations nouvelles - 7me éd. rev. & augm Antoine Arnauld 1697 Nederländska
198 Naauwkeurige beschryvinge van Malabar en Choromandel, der zelver aangrenzende ryken en het machtige eyland Ceylon - Nevens een... ontdekking en wederlegginge van de afgoderye der Oost-Indische heydenen... Zijnde hier by gevoeht een Malabaarsche spraak-konst Phillippus Baldaeus 1672 Nederländska
199 Thomæ Bartholini Casp. F. De armillis veterum, præsertim Danorum, schedion - Acceßit Cl. V. Olai Wormii, de aureo cornu ad F. Licetum responsio Thomas Bartholin, d.ä 1647 Latin
200 Fasciculus homileticarum dispositionum annis circiter XXVII. seorsim editarum: videlicet CCXX. in textus sacros poenitentiales. Et V. in totidem textus sollenn. grat. act. Accedunt nunc quoque XIII. homiliæ juridicæ Johannes Gezelius, d.ä 1693 Latin

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.