Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: läseböcker 1461 träffar

Titel Författare År Språk
181 Selma se connecte Régine Boutégége 2015 Franska
182 The boy in the striped pyjamas John Boyne 2020 Engelska
183 Bråttom, bråttom, Niki! Tony Bradman 2014 Svenska
184 Ett mystiskt meddelande Tony Bradman 2014 Svenska
185 O.N.D.A. avsikter Tony Bradman 2014 Svenska
186 Gïeline goetsebe 2, Lohkemegærja : åarjelsaemien voestes jïh mubpiengïeline Helen Blind Brandsfjell 2011 Sydsamiska
187 Luste saemiestidh - lohkemegærja : åarjelsaemien mupbiengieline : 4. daltesasse Nora Marie Bransfjell 2019 Sydsamiska
188 ABC- och läsebok - första årskursen Irja Browallius 1940 Svenska
189 Läsebok - för småskolans andra årskurs Irja Browallius 1941 Svenska
190 Suhtjegh Ella Holm Bull cop. 1984 Sydsamiska
191 Charlie träffar drottningen Jan Burchett 2014 Svenska
192 Viking language Jesse L. Byock cop. 2013-2015 Engelska
193-194 Viking Language 1, learn old norse, runes, and Icelandic sagas (flera utgåvor) Jesse L. Byock 2018 Engelska
195 Viking language 2, The Old Norse reader Jesse L. Byock 2015 Engelska
196 Att läsa utan tårar - läsebok för hemmet och skolan Jonas Bäckman 1891- Svenska
197 Att läsa utan tårar 1, Förra kursen - läsebok för hemmet och skolan Jonas Bäckman 1906 Svenska
198 Att läsa utan tårar 2, Senare kursen - läsebok för hemmet och skolan Jonas Bäckman 1906 Svenska
199 Caesar's Dē bellō gallicō - a syntactically parsed reader Gajus Julius Caesar 2015 Latin
200 Fröken Fatima och hunden Florrie Sharon Callen 2020 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.