Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: lagus 373 träffar

Titel Författare År Språk
181 Drottning Filippa - skådespel i 5 akter Gabriel Lagus 1875 Svenska
182 Klubbhöfdingen - skådespel i fem akter Gabriel Lagus 1869 Svenska
183 Om kanoniska rättens inflytande på Sveriges lagstiftning. Afhandling för juris-doktors grad ... under inseende af Wilhelm Gabriel Lagus ... utgifven af Axel Wilhelm Liljenstrand ... att granskas uti filosofiska lärosalen den 12 november 1851 Wilhelm Gabriel Lagus, d.ä 1851 Svenska
184 Theses, quas ... stipendiariorum ad academiam imperialem Aboënsem excercitationi inservituras ... publice proponit mag. Wilhelmus Gabriel Lagus ... respondente Johanne Grönlund ... Satacundensi. In auditorio juridico die 16 Junii MDCCCXXIV, horis a. m. solitis Wilhelm Gabriel Lagus, d.ä 1824 Latin
185 Theses, quas, stipendiarios ad academiam imperialem Aboënsem exercendi gratia ... publice proponit mag. Wilhelmus Gabriel Lagus ... respondente Johanne Ephr. Ahlstedt, ... Satacundensi. In auditorio juridico die VI novembris MDCCCXXIV, hora a. m. IX Wilhelm Gabriel Lagus, d.ä 1824 Latin
186 Om nödvärn enligt Finlands gällande lag. Akademisk afhandling ... under inseende af Wilhelm Gabriel Lagus ... för juridiska doctors-graden författad och utgifven af Johan Philip Palmén ... att offentligen granskas uti juridiska lärosalen den 11 martii 1840 Wilhelm Gabriel Lagus, d.ä 1840 Svenska
187 Text mining with the WEBSOM Krista Lagus 2000 Engelska
188 Strödda anmärkningar hörande till läran om bördsrätt, hvilka ... komma att vid stipendiat-uppropet den 21 sept. 1842 kl. 10 f.m. i juridiska lärosalen på latinska språket försvaras af Wilhelm Gabriel Lagus ... och Claës Herman Molander 2 Wilhelm Gabriel Lagus, d.ä 1842 Svenska
189 Strödda anmärkningar hörande till läran om bördsrätt, hvilka ... komma att vid stipendiat-uppropet den 15 juni 1842 kl. 10 f.m. i juridiska lärosalen på latinska språket försvaras af Wilhelm Gabriel Lagus ... och Johan Wilhelm Pesonius 1 Wilhelm Gabriel Lagus, d.ä 1842 Svenska
190 Baco - en dikt Gabriel Lagus 1865 Svenska
191 Dikter Gabriel Lagus 1891 Svenska
192 Studenten med flera dikter Aina Lagus 1887 Svenska
193 Skildring af bevisningsmethoderne i brottmål, efter de gamla landskaps lagarne. Akademisk afhandling, hvaraf första delen ... under presidium af d:r Wilhelm Gabr. Lagus ... för den juridiska doctors graden till offentlig granskning framställes af Johan Jacob Nordström ... uti juridiska lärosalen de 28 martii 1832 Wilhelm Gabriel Lagus, d.ä 1832 Svenska
194 Praktisk rättskrifningslära - 2:a uppl. omarb Ernst Lagus 1905 Svenska
195 Theses, quas, ex præscripto legum academicarum, consensu consult. fac. jurid. in exercitium stipendiariorum ad universitatem imper. Alexandream in Fennia publice proponit mag. Wilhelmus Gabr. Lagus ... respondente Carolo Backman, stip. publ. Wiburgensi in auditorio jurid. d. X Decembr. MDCCCXXVIII. h. a. m. s Wilhelm Gabriel Lagus, d.ä 1828 Latin
196 Ur Wiborgs historia Gabriel Lagus 1893-1895 Svenska
197 Ur Wiborgs historia D. 1 Gabriel Lagus 1893 Svenska
198 Ur Wiborgs historia D. 2:1 Gabriel Lagus 1895 Svenska
199 Tro, hopp och kärlek - en liten diktsamling Aina Lagus 1892 Svenska
200 Romanser Gabriel Lagus 1865 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.