Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: rörstrand* 211 träffar

Titel Författare År Språk
181 Reglor för Gustafsbergs fabriks-bolag 1828 Svenska
182 Til Gustafsbergs fabriks bolag Johan Herman Öhman 1829 Svenska
183 Entrémotivet i 1920-talets bostadsarkitektur Johan Örn 1996 Svenska
184 Pris-courant vid Rörstrands porcellaine-fabrik för år 182 hos B.R. Geijers arfvingar i Stockholm. =(Rubr.) S. impr.= 182 Svenska
185 Pris-courant vid Rörstrands porcellaine-fabrik för år 1825. Hos B.R. Geijers arfvingar i Stockholm. =(Rubr.) S. impr.= 1825 Svenska
186 Victoria and Albert museum - Catalogue of an exhibition of Three centuries of Swedish pottery, Rörstrand 1726-1959 and Marieberg 1758-1788, Arranged with the co-operation of the Nationalmuseum, Stockholm, and in association with AB Rörstrands porslinsfabriker, 16th April to 31st May, 1959 1959 Engelska
187 Mémoire historique sur la manufacture nationale de porcelaine de France Jean-Jacques Bachelier 1878 Franska
188 Histoire des faiences patriotiques sous la Révolution Jules Husson Champfleury 1867 Franska
189 Mynte-sorter och annat handelen angående, uti de förnämste städer, i Europa, samt en uträkning, hwad åtskillige utländska mynt-sorter, ungefärligen giöra i swenskt koppar:mt. Af P. Diurman. Tryckt i Stockholm o 1741. och försäljes, så - wäl hos auctoren sjelf, som ock uti Rörstrands porcellaine bod wid Riddar-hus torget à 1. dal. km:t exemplaret Peter P. Diurman 1741 Svenska
190 Gunnar Nylund - konstnär och industriformgivare Petter Eklund 2017 Svenska
191 Kungörelse. Sedan muddringsarbetet å vattendraget genom Clara sjö och Rörstrandsviken samt kanalen ut till Carlbergsviken numera blifvit fullbordadt...Stockholm 24 november 1841 1843 Svenska
192 Dekorförteckning 1850-1980 - Sveriges äldsta keramiska signatur Bo Lagercrantz (1980) Svenska
193 Transumt af riksdags protocoller och handlingar år 1815, angående uppmuddring af Clara-sjön, samt Rörstrands- och Carlbergs vikarne, m.m. Stockholm, tryckt hos A. Gadelius, 1817 1817 Svenska
194 Mynte-sorter och annat handelen angående, uti de förnämste städer, i Europa, samt en uträkning, hwad åtskillige utländska mynt-sorter, ungefärligen giöra i swenskt koppar:mt. Af P. Diurman. Tryckt i Stockholm anno 1741. men i brist af - tilräckelige exemplarer å nyo et litet parti uplagdt hos Lorentz Ludwig Grefing anno 1749. Säljes hos auctoren och uti Rörstrands porcell. fabrique boden för 1 dal. koppar:mt exemplaret Peter P. Diurman 1749 Svenska
195 Fajans och porslin - svensk keramik före 1850 Carl Hernmarck 1959 Svenska
196 Memorial, angående uppmuddring af Clara- sjön och Rörstrands-viken, uppläst i högvördiga preste- ståndets plenum den 24 april 1815 af kyrkoherden ... Wallin, och på ståndets begäran till trycket lemnadt. =(Rubr.)= (Stockholm, Elméns - och Granbergs tryckeri 1815.) Johan Olof Wallin 1815 Svenska
197 De som återvände Punktskrift Anita Hammarstedt 2020 Svenska
198 Prislista Systemaktiebolaget i Karlskrona 1954? Svenska
199 Några minnen från Juntan Gustaf Holdo Stråle 1865 Svenska
200 Utdrag af kongl. maj:ts och commerce-collegii protocoll, hållit den 31 october 1766. =(Rubr.)= (Stockholm, tryckt hos Carl Stolpe, 1769.) 1769 Svenska

Förra sidan 10 11 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.