Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: svamp 458 träffar

Titel Författare År Språk
181-182 Torka mat - gör din egen friluftsmat och ta vara på svamp, frukter och bär (flera utgåvor) Eric Tornblad 2021 Svenska
183 Torka mat Punktskrift - gör din egen friluftsmat och ta vara på svamp, frukter och bär Eric Tornblad 2019 Svenska
184 Konservering i hemmen af frukt, grönsaker och svamp genom torkning och sterilisering - Föredrag Frans August Wingborg 1911 Svenska
185 D:r M. A. Lindblads svampbok Matts Adolf Lindblad 1901 Svenska
186 Lav, svamp och kärlväxtfloran i Klarälvdalens strandnära lövskogar vid Knappnäs, Långavägen och Vingängdeltat Bo Jansson 1998 Svenska
187 Nyskördat - recept och metoder för att ta vara på frukt, bär, svamp och grönsaker 2014 Svenska
188 Arbetsmiljön i sågverk - mätning av halterna av olika luftföroreningar i såghus Leif Bengtsson 1992 Svenska
189 Bioaerosoler - risker och mätningar Göran Blomquist 1999 Svenska
190 Förbättrad kontroll av mikrober i skärvätskor. slutrapport till projektet mikrobiell förstöring av skärvätskor - AMFO 1049 Lars Edebo 1986 Svenska
191 Flyktiga organiska ämnen i förorenad jord - metodik vid provtagning, analys och utvärdering Johan Helldén 1991 Svenska
192 Introduktion i genetisk toxikologi - ett underlag för bedömning av kemikaliers genotoxicitet Björn Hellman 1988 Svenska
193 Mykotoxinexponering i sågverks- och träindustri Carl Johan Land 1992 Svenska
194 Tjära, barkbröd och vildhonung - utmarkens människor och mångsidiga resurser 1996 Svenska
195 Svamprätter Tora Lindroos 1942 Svenska
196 Svampar - det du behöver veta om svamp - och lite till - : ett utbildningsmaterial tillägnat Umeå universitets makalösa svampkurser! Elisabeth Wiklund 2009 Svenska
197 Bekämpningsmedelsrester i frukter, bär, grönsaker, rotfrukter, potatis och svamp på den svenska marknaden, januari 1976-december 1977 - Pesticide residues in fruits, berries, vegetables, roots, potatoes and mushrooms on the Swedish market, January 1976-December 1977 1979 Svenska
198 Strålningsläckage vid Kola kärnkraftverk - - vad nedfallet av radioaktivitet i Sverige skulle innebära för jordbruket, skogens ekosystem samt bär , svamp och vilt Johanna Borch 1999 Svenska
199 Rester av klorpesticider och vissa fosforpesticider i frukter, bär, grönsaker, rotfrukter och svamp, juni 1974-december 1975 - Residues of organochlorine pesticides and certain organophosphorus pesticides in fruit, vegetables and mushrooms, June 1974-December 1975 Carl E. Johansson 1976 Svenska
200 Rester av klorpesticider och vissa fosforpesticider i frukt, bär, grönsaker, rotfrukter och svamp, juni 1972-maj 1974 Koidu Norén 1975 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.