Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: underdånigt utlåtande 247 träffar

Titel Författare År Språk
181 Om tullverkets ansvarighet för gods i dess vård m.m - Juridisk undersökning verkställd i enlighet med Kungl. Generaltullstyrelsens hemställan i underdånigt utlåtande, II, s. 261, över tullkommissionens betänkanden, Tryckt som manuskript Hugo Wikander, 1879- 1956 Svenska
182 Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år .. 1918 Samling 2 Avd. 2 Bd 13, Lärarelönenämndens betänkande, I: Band 3: Bilagor: historik jämte utredning om avlönings- och pensionsförhållanden. Lärarelönenämndens betänkande, II: Del 1: Statsbidrag till folkskoleundervisning i huslig ekonomi och i slöjd samt till fortsättningsskolor och till landstingsseminarier; Del 2: Löne- och pensionsreglering för lärarpersonalen vid statens småskoleseminarier; Del 3: Grunder för småskollärarnas pensionsinrättning. Löneregleringskommitténs betänkande, LV: Om lärarelänenämndens betänkande 1918 Svenska
183 Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år .. 1909 Samling 2 Afd. 2 Bd 3, Kommittébetänkanden m. m 1909 Svenska
184 Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år .. 1910 Samling 2 Afd. 2 Bd 6, Kommittébetänkanden m. m 1910 Svenska
185 Bihang till Riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1869. Samling 2. Afd. 2, Komité-betänkanden 1869 Svenska
186 Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år .. 1895 Samling 2 Afd. 2 Bd 1, Komitébetänkanden m. m 1895 Svenska
187 Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år .. 1911 Samling 2 Afd. 2 Bd 1, Kommittébetänkanden, utredningar m. m 1911 Svenska
188-189 Bihang till Riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1901. Samling 2. Afd. 2, Bd 1, Komitébetänkanden m. m (flera utgåvor) 1901 Svenska
190-191 Bihang till samtlige riks-ståndens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1859 och 1860. Bilagor till första samlingen. 1sta afdelningen. Tillförordnade kommitterades afgifna och genom Kongl. Maj:ts nådiga propositioner eller skrifvelser till rikets ständer öfverlemnade betänkanden (flera utgåvor) 1859-1860 Svenska
192 Underdånigt utlåtande öfver Rusdrycksmedelskommitténs betänkande och förslag rörande statens, kommunernas, landstingens och hushållningssällskapens frigörande från ekonomiskt beroende av rusdrycksmedlen samt de i anledning därav av myndigheter och korporationer avgivna utlåtanden och yttranden Nykterhetskommittén 1913 Svenska
193 Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år .. 1911 Samling 2 Afd. 2 Bd 6, Kommittébetänkanden och förslag 1911 Svenska
194 Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år .. 1907 Samling 2 Afd. 2 Bd 3, Kommittébetänkanden m. m 1907 Svenska
195 Underdånigt Utlåtande af Comiterade för Allmänna Medels Förwaltning I frågan om de af Rikets Ständers Revisorer gjorde Anmärkningar i afseende på dispositionen af samma Medel 1818 Svenska
196 Underdånigt utlåtande till kongl. maj:t af kongl. seraphimer-ordens-gillet, angående läns-hospitalerne, lazaretten och curhusen i riket. Stockholm, tryckt hos Samuel Rumstedt, 1828 1828 Svenska
197 Bihang till Riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1895. Samling 2. Afd. 2, Bd 1, Komitébetänkanden 1895 Svenska
198 Särskild reservationsskrift Carl Magnus Rydqvist 1852 Svenska
199 Bihang till Riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1892. Samling 2. Afd. 2, Komitébetänkanden 1892 Svenska
200 Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år .. 1902 Samling 2 Afd. 2 Bd 1, Komitébetänkanden m. m 1902 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.