Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: ätten 391 träffar

Titel Författare År Språk
201 Sveriges historia under regenterna af Vasa-ätten 1817 Svenska
202 Anteckningar om adeliga ätten Tigerstedt 1691-1891 Edvard Severin Tigerstedt 1891 Svenska
203 Adliga ätten "Bärfelts" nr 196 tidigare led - ett bidrag till riddarhusstamtavlornas historia Folke Wernstedt 1945 Svenska
204 Prinsessa och kvinna Stella Bagwell 2003 Svenska
205 För kung och fosterland Cassidy Carla 2003 Svenska
206 Drömprins under täckmantel Valerie Parv 2003 Svenska
207 Prinsen och halva kungariket Martha Shields 2003 Svenska
208 Samtida anteckningar om adliga ätten.Oxehuvud (1773-1625) - Utgivna och kommenterade Jan Eric Almquist 1955 Svenska
209 Ätten von Mengden och Livland under svenska väldet Agathon Hammarskjöld 1889 Svenska
210 Adliga ätten nr 1594 von Heijne 1718-1918 Lennart von Heijne 1918 Svenska
211 Sveriges mynt 1818-1971 - Bernadotteska ätten och unionsmynten : med bilder, varianter, värderingspriser Arne Lindblad 1971 Svenska
212 Minne af konung Oscar II:s sjuttiofemårsdag - framstående svenska män och kvinnor under Bernadotteska ätten 1904- Svenska
213 Minne af konung Oscar II:s sjuttiofemårsdag H. 1 - framstående svenska män och kvinnor under Bernadotteska ätten 1904 Svenska
214 I Sverige ointroducerade grenar av ätten von Knorring Pontus Möller 1996 Svenska
215 I Sverige ointroducerade grenar av ätten von Knorring, Stamtavla Pontus Möller 1999 Svenska
216 Kort biografiskt slägtregister öfver ätten Sjöberg i Österbotten Olof Reinhold Sjöberg 1902 Svenska
217 Komplement till släktböckerna Skunck-ätten och Släkten Skunck - Skånke/Skanke Herje Skuncke 1981 Svenska
218 Kalender öfver adeliga, friherrliga och grefliga ätten Stackelberg Magnus Stackelberg 1889 Svenska
219 Den från Rügen härstammande ätten von Platens äldre historia i kort översikt Philip von Platen 1940 Svenska
220 Adliga ätten nr 1594 von Heijne med ingifta grenar - 1630-talet - 1990 1990 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.