Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Boije 297 träffar

Titel Författare År Språk
201 Hallen i Skrävsta - arkeologisk för- och delundersökning av fornlämning RAÄ 36, Botkyrka socken och kommun, Södermanland Peter Bratt 1999 Svenska
202 Vilda torkade växter - prydnad och glädje året om Anna-Lisa Stråge 1985 Svenska
203 Lasse går i ringen Musiktryck - kortfattad lärobok i sånglekar Finn Svenonius 1957 Svenska
204 Eterneller och vilda växter - odla och torka till prydnad Anna-Lisa Stråge 1993 Svenska
205 Andra tider - läsebok för folkhemmet : novellantologi 1994 Svenska
206 Arbetsmiljön i verkstadsindustrin - slutrapportering från IVFs ramprogram med Arbetsmiljöfonden, 1991/92 - 1992/93 - 1993/94 1994 Svenska
207 A short note on calculating power for energy-efficient lighting and other non-linear loads Math Bollen 2009 Engelska
208 Kort genomgång av effektberäkningar för lågenergilampor och andra olinjära laster Math Bollen 2009 Svenska
209 Sång och musik från Norden - för mellanstadiet Ingrid Elmsäter Löfgren 1971 Svenska
210 Kalvshälla boplats - från bronsålder till vendeltid : arkeologiska undersökningar av boplatslämningar på RAÄ 19, 20 + 67 under 1997 - 1998 vid Kalvshälla, Järfälla kommun, Uppland 2009 Svenska
211 Kongl. Maj:ts Och Riksens Cammar-Collegii Och Stats-Contoirs Circulair-Bref Til Samtelige Herrar Landshöfdingarne, Angående Markegångs Taxornes uprättande hädanefter 1775 Svenska
212 Kongl. maj:ts och Riksens Kammar-Collegii och Stats-Contoirs Circulaire-Bref Til Samtelige Herrar Landshöfdingarne, Angående Huru en del Kronans Räntor, som utgå i penningar, böra beräknas, antingen efter Tre eller Sex Dal. Silfwermynt Riksdalern. Stockholm then 16 december 1777 1777 Svenska
213 Kongl. Maj:ts och Riksens Kammar- och Bergs-Collegiers Samt Stats-Contoirets Circulair-Bref Til Samtelige Herrar Landshöfdingarne, Angående Kongl. Maj:ts och Kronans Hammar-Skatts Jern och Tionde-Alun 1774 Svenska
214 Kongl. maj:ts och Riksens Krigs- och Kammar-Collegiers samt Stats-Contoirs Kungörelse, Om Upbörds-sättet af förhöjningen å the til Militien förlänte Kronans Äldre Penninge Räntor för år 1777. Gifwen Stockholm then 12 januarii 1778 1778 Svenska
215 Kongl. Maj:ts och Riksens Stats-Contoirs Kungörelse, Om Reversalernes inrättande å the Penninge-Lefwereringar, som ifrån nästkommande års början göras i Kronans Cassor. Gifwen Stockholm then 10 December 1776 1776 Svenska
216 Konungens befallningshafwandes instruction, för slotts-fogden, waktmästaren och slotts-knektarne wid kronohäcktet i Jönköping, uprättad i fölgd af Kongl. Maj:ts nådiga circulaire-bref den 12 februarii 1808, och gifwen Jönköping i lands-cancelliet den 15 mars 1808 1808 Svenska
217 Reglemente och förordnande, til efterrättelse för fångarne å Jönköpings slottshäckte, angående så wäl hwad af dem i akt tagas bör, som det straff, hwarmed förbrytelser häremot komma at beläggas, uprättadt i fölgd af Kongl. Maj:ts nådiga circulaire-bref den 12 febr. 1808, och gifwit i Jönköping å lands-cancelliet den 15 mars 1808 1808 Svenska
218 Nätpåverkan av lågenergibelysning - populär version Sarah Rönnberg 2009 Svenska
219 Coenobii Nadhenadals, in magno Finlandiæ ducatu principis, succincta historia, cujus, suffragio ampliss. facult. philos. acad. Aboënsis, sub præsidio viri cl. dn. Algothi. A. Scarin ... partem priorem, ad diem tomrum Septembr. MDCCXLIV. in audit. maj. examinandam sistit Engelbertus Rancken Borea Fenno Algot Scarin 1744 Latin
220 Den älskande och Fru Catharina Boije och hennes döttrar - två pjäser / av Sofia Aminoff Sofia Aminoff 2015 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.