Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Finland 3731 träffar

Titel Författare År Språk
201 Clinical symposium on cefazolin, University of Miami, School of medicine, Key Biscayne, Florida, March 29 and 30, 1973 Clinical symposium on cefazolin (Key Biscayne : 1973) 1973 Engelska
202 Anna´s Family Christine Cross Finland 2009 Engelska
203 Eus eastern neighbourhood - migration, borders and regional stability 2018 Engelska
204 Audiovisuaalisen viestinnän ja kulttuurin tutkimuksen kehittäminen - Viestintäkulttuuritoimikunnan II mietintö = Utveckling av forskningen i audivisuell kommunikation och kultur : Mediekulturkommissionens II betänkande Finland 1991 Finska
205-206 Bärkraftsklassificeringskommissionens betänkande? - förslag till bärkraftsklassificering av kommunerna för år 1969 (flera utgåvor) Finland 1974 Svenska
207 Bärkraftsklassificeringskommisssionens betänkande - förslag till bärkraftsklassificering av kommunerna för år 1975 Finland 1975 Engelska
208 Justitiekanslerns direktiv till åklagarna Finland 1978 Svenska
209 Kaivoslainsäädäntö Finland 1946 Finska
210 Kansojen museo - etnografisen museon perustamistyöryhmän mietintö = Folkens museum : betänkande av Arbetsgruppen för inrättande av ett etnografiskt museum Finland 1992 Finska
211-212 Kantokykyluokitustoimikunnan mietintö - ehdotus kuntien kantokykyluokitukseksi 1970 = Bärkraftsklassificeringskommissionens betänkande : förslag till bärkraftsklassificering av kommunerna för år 1970 (flera utgåvor) Finland 1971 Svenska
213 Kantokykyluokitustoimikunnan mietintö - ehdotus kuntien kantokykyluokitukseksi 1982 = Bärkraftsklassificeringskommissionens betänkande Finland 1982 Finska
214 Konsekvenserna av ett EG-medlemskap för Finland - Riksdagens utrikesutskotts betänkande om statsrådets redogörelse Finland 1992 Svenska
215 Lagen om riksdagsmannaval och Lagen om val av elektorer för valet av republikens president Finland 1977 Svenska
216 Laivarekisteritoimikunnan mietintö - Betänkande av Skeppsregisterkommissionen Finland 1991 Finska
217 Bacterial Infections Maxwell; Marget Finland 1971 Engelska
218 Markkinatuomioistuimen ja kilpailuneuvoston yhdistäminen = - Sammanslagning av markandsdomstolen och konkurrensrådet Finland 1999 Finska
219 Radio ja äänitteet - Viestintäkulttuuritoimikunnan VI mietintö = Radio och fonogram : Mediekulturkommissionens VI betänkande Finland 1991 Finska
220 Sparbankslagen med förklaringar och till densamma hörande författningar Finland 1947 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.