Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Finland 3646 träffar

Titel Författare År Språk
201-202 Bärkraftsklassificeringskommissionens betänkande? - förslag till bärkraftsklassificering av kommunerna för år 1969 (flera utgåvor) Finland 1974 Svenska
203 Bärkraftsklassificeringskommisssionens betänkande - förslag till bärkraftsklassificering av kommunerna för år 1975 Finland 1975 Engelska
204 Justitiekanslerns direktiv till åklagarna Finland 1978 Svenska
205 Kaivoslainsäädäntö Finland 1946 Finska
206 Kansojen museo - etnografisen museon perustamistyöryhmän mietintö = Folkens museum : betänkande av Arbetsgruppen för inrättande av ett etnografiskt museum Finland 1992 Finska
207-208 Kantokykyluokitustoimikunnan mietintö - ehdotus kuntien kantokykyluokitukseksi 1970 = Bärkraftsklassificeringskommissionens betänkande : förslag till bärkraftsklassificering av kommunerna för år 1970 (flera utgåvor) Finland 1971 Svenska
209 Kantokykyluokitustoimikunnan mietintö - ehdotus kuntien kantokykyluokitukseksi 1982 = Bärkraftsklassificeringskommissionens betänkande Finland 1982 Finska
210 Konsekvenserna av ett EG-medlemskap för Finland - Riksdagens utrikesutskotts betänkande om statsrådets redogörelse Finland 1992 Svenska
211 Lagen om riksdagsmannaval och Lagen om val av elektorer för valet av republikens president Finland 1977 Svenska
212 Laivarekisteritoimikunnan mietintö - Betänkande av Skeppsregisterkommissionen Finland 1991 Finska
213 Bacterial Infections Maxwell; Marget Finland 1971 Engelska
214 Markkinatuomioistuimen ja kilpailuneuvoston yhdistäminen = - Sammanslagning av markandsdomstolen och konkurrensrådet Finland 1999 Finska
215 Radio ja äänitteet - Viestintäkulttuuritoimikunnan VI mietintö = Radio och fonogram : Mediekulturkommissionens VI betänkande Finland 1991 Finska
216 Sparbankslagen med förklaringar och till densamma hörande författningar Finland 1947 Svenska
217 Suomalaisen työelämän tila ja kehitysnäkymät - Työolokomitean välimietintö : Mellanbetänkande av Arbetsmiljökommittén Finland 1991 Finska
218 Suomalaisen työelämän tila ja kehitysnäkymät, Työpoliittinen sääntely ja työelämän laatu : Työolokomitean välimietinnön liiteselvitys : bilagedel till Arbetsmiljökommitténs mellanbetänkande - Työolokomitean välimietintö Finland 1991 Finska
219 Suomalaisen työelämän tila ja kehitysnäkymät, Työsuojeluhallinnon ja valvonnan rakenteet, toimintatavat ja kehittäminen : Työolokomitean välimietinnön liiteselvitys : bilagedel till Arbetsmiljökommitténs mellanbetänkande - Työolokomitean välimietintö Finland 1991 Finska
220 Suomen tasavallan perustuslait, sekä eräitä niihin liittyviä lakeja, asetuksia ja säännöstöjä Finland 1939 Finska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.