Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Fredrika Bremer 596 träffar

Titel Författare År Språk
201 Die Nachbarn - Skizze aus dem Alltagsleben Fredrika Bremer 1843 Tyska
202 Los vecinos Fredrika Bremer 2019 Spanska
203 Greetings to America Fredrika Bremer 1851 Engelska
204 Greece and the Greeks - the narrative of a winter residence and summer travel in Greece and its Islands Fredrika Bremer 1863 Engelska
205 Greece and the Greeks Vol. 1 - the narrative of a winter residence and summer travel in Greece and its Islands Fredrika Bremer 1863 Engelska
206-207 Hemmen i den nya världen - en dagbok i brev skrivna under tvenne års resor i norra Amerika och på Cuba (flera utgåvor) Fredrika Bremer 1981-1983 Svenska
208 Hemmen i den nya världen D. 3 A - en dagbok i brev skrivna under tvenne års resor i norra Amerika och på Cuba Fredrika Bremer 1983 Svenska
209 Hemmen i den nya världen D. 3 B - en dagbok i brev skrivna under tvenne års resor i norra Amerika och på Cuba Fredrika Bremer 1983 Svenska
210 Hemmen i den nya världen D. 1 A - en dagbok i brev skrivna under tvenne års resor i norra Amerika och på Cuba Fredrika Bremer 1981 Svenska
211 Hemmen i den nya världen D. 1 B - en dagbok i brev skrivna under tvenne års resor i norra Amerika och på Cuba Fredrika Bremer 1981 Svenska
212 Hemmen i den nya världen D. 2 A - en dagbok i brev skrivna under tvenne års resor i norra Amerika och på Cuba Fredrika Bremer 1982 Svenska
213 Hemmen i den nya världen D. 2 B - en dagbok i brev skrivna under tvenne års resor i norra Amerika och på Cuba Fredrika Bremer 1982 Svenska
214 Hemmen i den nya verlden - en dagbok i bref, skrifna under tvenne års resor i Norra Amerika och på Cuba Fredrika Bremer 1853-1854 Svenska
215 Hemmen i den nya verlden D. 1 - en dagbok i bref, skrifna under tvenne års resor i Norra Amerika och på Cuba Fredrika Bremer 1853 Svenska
216 Hemmen i den nya verlden D. 2 - en dagbok i bref, skrifna under tvenne års resor i Norra Amerika och på Cuba Fredrika Bremer 1853 Svenska
217 Hemmen i den nya verlden D. 3 - en dagbok i bref, skrifna under tvenne års resor i Norra Amerika och på Cuba Fredrika Bremer 1854 Svenska
218 Hemmen i den nya världen Förra delen - en dagbok i bref skriven under tvenne års resor i Norra Amerika och på Cuba Fredrika Bremer 1866 Svenska
219 Hemmen i den nya världen Sednare delen - en dagbok i bref skriven under tvenne års resor i Norra Amerika och på Cuba Fredrika Bremer 1866 Svenska
220 Hemmen i nya verlden - dagbok i bref under en resa i Norra Amerika och på Cuba Fredrika Bremer 1866 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.