Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Fries 2561 träffar

Titel Författare År Språk
201 Inbjudningsskrift till afhörande af den offentliga föreläsning, med hvilken professoren i praktisk fiolsofi, filosofie doktorn Erik Olof Burman tillträder sitt embete Theodor Magnus Fries 1896 Svenska
202 On Subject and Theme: A Discourse Functional Perspective (Amsterdam studies in the theory and history of linguistic science. Series IV, Current issues in linguistic theory v. 118) Ruqaiya Hasan 1995 Okänt
203 Grönland - dess natur och innevånare : efter äldre och nyare författares skildringar samt egen erfarenhet Theodor Magnus Fries 1872 Svenska
204 Begegnung - Beiträge zu einer Hermeneutik des theologischen Gesprächs. Heinrich Fries gewidmet von Freunden, Schülern und Kollegen. 1972 Tyska
205 Wissen, Glaube und Ahndung - von Jakob Friedrich Fries Jakob Friedrich Fries 1805 Tyska
206 Axplockning ur kyrkoh - N. Fries' efterlem. skrifter N. (Nikolaus) Fries 1899 Svenska
207 Bidrag till en lefnadsteckning öfver Carl von Linné I Theodor Magnus Fries 1893 Svenska
208 Bidrag till en lefnadsteckning öfver Carl von Linné II Theodor Magnus Fries 1894 Svenska
209 Bidrag till en lefnadsteckning öfver Carl von Linné III Theodor Magnus Fries 1895 Svenska
210 Bidrag till en lefnadsteckning öfver Carl von Linné IV Theodor Magnus Fries 1896 Svenska
211 Bidrag till en lefnadsteckning öfver Carl von Linné V Theodor Magnus Fries 1896 Svenska
212 Bidrag till en lefnadsteckning öfver Carl von Linné VI Theodor Magnus Fries 1897 Svenska
213 Bidrag till en lefnadsteckning öfver Carl von Linné VII Theodor Magnus Fries 1898 Svenska
214 Bidrag till en lefnadsteckning öfver Carl von Linné VIII Theodor Magnus Fries 1898 Svenska
215 Aadolfi Eerikki Nordenskiöld Ja hänen keksintöretkensä wuosina 1858-187¤ sekä höyrylaiwa "Wegan" päällikön Katteini L. Palanderin elämäkerta - T. M. Fries' in kahdesta kirjoituksesta suomeksi mukaillut Arvo Lempiranta. Kuwilla sekä kartalla warustettu. A.E.Nordenskiöld och hans forskningsfärder 1858-79 samt ... L.Palanders levnadsskildring. Finsk bearbetning efter T.M.Fries' : tvänne skrifter af A.Lempiranta. Med illustr. och karta. Theodor Magnus Fries 1880 Finska
216 Inbjudningsskrift till åhörande af de offentliga föreläsningar, med hvilka professorn i paleontologi Carl Johan Josef Ernst Wiman och professorn i dogmatik och moralteologi Nils Johan Göransson tillträda sina embeten Henrik Schück 1911 Svenska
217 Inbjudningsskrift till åhörande af den offentliga föreläsning, med hvilken professorn i astronomi Östen Bergstrand tillträder sitt embete Henrik Schück 1911 Svenska
218 De Stereocaulis et Pilophoris commentatio, quam ... pro gradu philosophico p.p. Theodorus Magnus Fries ... in audit. botan. a.d. XIII Kal. jun. MDCCCLVII h.a.m.s Theodor Magnus Fries 1857 Latin
219 Elias Fries' ättlingar 1832-1978 1978 Svenska
220 Bidrag till en lefnadsteckning öfver Carl von Linné Theodor Magnus Fries 1893-1898 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.