Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Jon Olof Åberg 510 träffar

Titel Författare År Språk
201-202 Bondeplågaren på Oppensten - historisk romantisk skildring från Engelbrekts befrielsekrig På kaparestråt : romantiserad skildring från Karl XII:s tid Elna Kampen för lifvet : berättelse Julaftonen vid fältvakten : berättelse (flera utgåvor) Jon Olof Åberg 1885 Svenska
203-205 Bondupproret i Klågerup - en folklifsbild från början af detta århundrade (flera utgåvor) Jon Olof Åberg 1885 Svenska
206-207 Brott och straff (flera utgåvor) Jon Olof Åberg 1885 Svenska
208-210 Brottets lön - romantiserad skildring från ryssarnes härjningar i Norrbotten 1721 m. fl. berättelser (flera utgåvor) Jon Olof Åberg 1887 Svenska
211-212 Carl XII i Stralsund - romantiserad berättelse (flera utgåvor) Jon Olof Åberg 1883 Svenska
213-214 Carl XII:s skyddsling (flera utgåvor) Jon Olof Åberg 1883 Svenska
215-216 En dugtig fiskarpojke - berättelse från Karl XII:s tid (flera utgåvor) Jon Olof Åberg 1885 Svenska
217-220 Femte brigaden - berättelse (flera utgåvor) Jon Olof Åberg 1896 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.