Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: PM 4599 träffar

Titel Författare År Språk
201 Åtgärder för att minska spannmålsproduktionen på kort sikt - PM Spannmålsgruppen 1986 Svenska
202 PM Punktskrift - ang: utfört polisarbete, tid: 1957-06-01 - 2001-05-31 Alf Rudolf Valentino Staflund 2014 Svenska
203 Svensk industri och EUs handelspolitik - PM 1995 Svenska
204 Avgaskontroll av bensindrivna bilar av 1971 eller senare års modell - PM Sverige 1970 Svenska
205 Enklare radiostörningskontroll - PM Sverige 1984 Svenska
206 Förslag till tullstadga - PM Sverige 1973 Svenska
207 Granskning av Luftfartsverkets stationstjänst vid de större trafikflygplatserna - PM Sverige 1963 Svenska
208 Kontroll av koloxidhalten i avgaserna från äldre bilar - PM Sverige 1969 Svenska
209 En ombudsman mot etnisk diskriminering - PM Sverige 1985 Svenska
210 Organisation för arbetsmiljöfrågor, företagshälsovård, personalutbildning m.m. inom statsförvaltningen - PM Sverige 1978 Svenska
211 Organisationsundersökning vid Nämnden för internationellt bistånd - NIB - PM Sverige 1963 Svenska
212 PM Årg. 7(1970), no. 7, Specialnummer med studiehandledning i matematik för vuxenstuderande - Pedagogiska meddelanden från skolöverstyrelsen Sverige 1970 Svenska
213 Reformering av den grundläggande utbildningen för lärare i grundskolan - PM Sverige 1984 Svenska
214 Samgående mellan Postbanken och Kreditbanken - PM Sverige 1973 Svenska
215 Trafikregler för spårvägstrafik, m.m - PM Sverige 1974 Svenska
216 Ädelmetallkontroll? - PM Sverige 1984 Svenska
217-218 Skolbiblioteksverksamhet - PM (flera utgåvor) Sveriges lärarförbund 1985 Svenska
219 Synpunkter på dimensionerande faktorer för flygteknisk forskning och utveckling - PM 1970 Svenska
220 Synpunkter på ekonomisk redovisning m.m. i en ny försvarsforskningsorganisation - PM 1971 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.