Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Saco 524 träffar

Titel Författare År Språk
201 Kongress '82 5, Verksamhetsberättelse 1981 Centralorganisationen SACO/SR 1982 Svenska
202 Kongress '82 6, Analys och värdering av 1981 års avtalsrörelse Centralorganisationen SACO/SR 1982 Svenska
203 Kongress '82 7, Motioner Centralorganisationen SACO/SR 1982 Svenska
204 Kongress '82 8, Styrelsens yttranden Centralorganisationen SACO/SR 1982 Svenska
205 Hälsa och arbete Kerstin Hildingsson cop. 2009 Svenska
206 Olika måttstockar - om jämställdhet, karriär och chefskap Charlotta Krafft 2012 Svenska
207 Tusentals små beslut - om kvinnliga och manliga akademikers karriärmöjligheter Charlotta Krafft 2009 Svenska
208 Hot och våld mot akademiker Thomas Ljunglöf 2008 Svenska
209 Skatter för arbete, förkovran och ansvar - en uppdatering och sammanfattning av Sacos skatterapporter 2005-2008 Eva Löfbom 2009 Svenska
210 Inlägg i inkomstdebatten - en samling artiklar 1969 Svenska
211 Kongress '85 Centralorganisationen SACO/SR 1985 Svenska
212 Akademiker i litteraturen 2007 Svenska
213 Arbete åt akademiker 1973 Svenska
214 Avtal om omfattningen av skyldigheten att fullgöra jourtid, övertid och beredskap - (SKA) 1979 Svenska
215-218 Avtal om omfattningen av skyldigheten att fullgöra jourtid, övertid och beredskap, m m - (SKA) (flera utgåvor) 1979 Svenska
219 Avtal om skyldigheten att fullgöra jourtid, övertid, mertid och beredskap - (SKA) 1982 Svenska
220 Avtalet försäkrar - för kommun- och landstings/regionanställda med flera : 2005 2005 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.