Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Vårdförbundet 254 träffar

Titel Författare År Språk
201 Strålande tider - historien om röntgen i Borås Carin Persson 1995 Svenska
202 Rökvanor - enkätundersökning av Vårdförbundets medlemmar och anställda 2000 Svenska
203 Använd forskningens resultat! - ett studiematerial om vårdforskningens tillämpning i vardagen Kerstin Segesten cop. 1994 Svenska
204 Tema: döden 2002 Svenska
205 Verksamhetsplan maj 1998 - maj 1999 1998 Svenska
206 Religion och sjukhuskost - en explorativ studie Ulla-Lena Cavling 1982 Svenska
207 Du kan se, men det kan inte jag - en kartläggning av synskadade patienters situation på sjukhus 1983, tr. 1984 Svenska
208 Döden - sorgen - vården - studier av anhöriga och medarbetare i människovården och deras upplevelser av döden Svein Grönnevik 1985 Svenska
209 Effekt av fysisk inaktivitet och sängläge på den friska och sjuka människans funktioner samt studium av olika motåtgärder - problemöversikt och problemavgränsning Elisabeth Hamrin 1979 Svenska
210 Studium av sjukhusbädden - borttagande av plast i sjukhusbädden - ersättning med vissa hygienprodukter, effekter för patienter, personal samt ekonomiska aspekter Elisabeth Hamrin 1980 Svenska
211 Omvårdnadsprocessen Ingrid Heidenborg 1978 Svenska
212 Moraliska konflikter i vårdarbete på medicinska och kirurgiska avdelningar - inventering och analys 1982 Svenska
213 Utveckling av operationssjukvård Ingeborg Nilsson 1987 Svenska
214 Patientens sömn och individuella vård - i centrum! 1988 Svenska
215 Utveckling - hinder - rapport från ett försök att utveckla omvårdnadsarbetet : försöket har omfattat personalgruppsverksamhet, förändringar utifrån gruppens initiativ samt studium av hinder för utveckling Kerstin Segesten 1979 Svenska
216 När vården flyttar hem - den komunala hälso- och sjukvårdens sjuksköterska i vårdens paradigmskifte 2014 Svenska
217-219 Svenska hälso- och sjukvårdens tjänstemannaförbund - facklig organisation för barnmorskorna, laboratorieassisteneterna, medicinsk-tekniska assistenterna och sjuksköterskorna : SHSTF vårdförbundet inom TCO (flera utgåvor) 1987 Svenska
220 Omvårdnad i patientjournalen - en modell för dokumentation av omvårdnad med hjälp av sökord Margareta Ehnfors 1993 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.