Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: division 493 träffar

Titel Författare År Språk
201 Galerie antique - ou collection des chefs-d'oeuvre d'architecture, de sculpture et de peinture antiques. Première division. La Grèce Svenska
202 Valdes rätt betongstomme? - miljö och ekonomi för byggnadsstomme i betong Henrik Bergström 2008 Svenska
203 Stopband and passbands for symmetric Rayleigh-Lamb modes in a plate with corrugated surfaces Ahmed M. A. el-Bahrawy 1991 Svenska
204 Handlingsplan - kvalitetsarbete vid Akademiska sjukhuset 1994 - 51 aktiviteter som underlag för det fortsatta arbetet, övergripande för sjukhuset samt inom respektive division - klinik - enhet Tord Hedström 1994 Svenska
205 Implementering av arbetssätt för förbättrad produktivitet - produktionsavsnittet automatpressar vid TermoRegulator AB = Implementation of methods for improved productivity : division automatic presses at TermoRegulator AB Markus Helgesson 2005 Svenska
206 Förbättringen av kvaliteten och arbetsmiljön gick hand i hand - Fallrapport (ABB HV Switchgear AB, Division A, Ludvika) Birgitta Laszlo 1995 Svenska
207-208 Ishockeyserierna i Stockholm 1922-2015 (flera utgåvor) Björn Persson 2016 Svenska
209 Kompetensutveckling och en tillplattad arbetsorganisation gav ökat ansvarstagande och ökad samverkan - Fallrapport (ABB Traction Trains Division, Kalmar) Arne Sjögren 1995 Svenska
210 Stenkistor uppbyggnad och statiska verkningssätt i skadat och oskadat skick Kerstin Andersson 2009 Svenska
211 Förbelastning kombinerat med vertikaldränering för en hög järnvägsbank - numerisk simulering och jämförelser med fältdata Oda Bergmark 2008 Svenska
212 Stålpålars initialkrokighet - en jämförelse mellan uppmätt krokighet och schablonvärden Fanny Deckner 2008 Svenska
213 Djupstabilisering av lös lera genom förbelastning i kombination med verikaldränering - aktiv-designkonceptet i teori och praktik Sven Torstensson 2008 Svenska
214 An overview of the physical and chemical status of soils on two farms in Othaya Division, Central Province, Kenya Helen Atkinson 1986 Svenska
215 Sockenbildning och sockennamn - studier i äldre territoriell indelning i Norden = Parish-formation and parish-names : studies in early territorial division in Scandinavia Stefan Brink 1990 Svenska
216 A treatise on Fermat's theorem ("der Fermat'sche Satz") and on division of angles into any number of equal parts Nils Gustaf Knut Husberg 1908 Svenska
217 Bref från chefen för en division af svenska skärgårds-flottan under 1788 och 89 årens krig i Finska viken Carl Gustaf von Kræmer 1876 Svenska
218 Reciprok-tabell som utvisar quoten och resten af alla hela tals från 100 till 350 division uti 10. Med anmärkn. Carl Johan Danielsson Hill 1850 Svenska
219-220 Sveriges kommuner åren 1952-1986 - förändringar i kommunindelning och kommunkoder = Swedish municipalities 1952-1986 : changes in the local government district division and the numerical codes (flera utgåvor) 1986 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.