Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: division 498 träffar

Titel Författare År Språk
201 Ultraviolet inactivation, photoreactivation and effects of DCMU on cell division and growth in synchronized Chlorella Örn Taube 1975 Svenska
202 Aiming for sustainability in real estate through using LEED in construction projects Jonas Pettersson 2011 Svenska
203 Evaluation of open information sources in order to estimate average contents of organic additives in plastic materials Clara Tholin 2011 Svenska
204 Planering av tillverkningskvantiteter med hänsyn till ekonomiska seriestorlekar samt Transport- och färdigvarulagerstudier vid PLM Euroglass division Björn Alderin 1977 Svenska
205 Etableringsprocessen - kartläggning och analys av projektprocessen för utlandsetableringar vid Ericsson Telecom AB och Volvo Truck International Division Lars Engström 1997 Svenska
206 Galerie antique - ou collection des chefs-d'oeuvre d'architecture, de sculpture et de peinture antiques. Première division. La Grèce Svenska
207 Valdes rätt betongstomme? - miljö och ekonomi för byggnadsstomme i betong Henrik Bergström 2008 Svenska
208 Stopband and passbands for symmetric Rayleigh-Lamb modes in a plate with corrugated surfaces Ahmed M. A. el-Bahrawy 1991 Svenska
209 Beteende och medverkan av plastburen respektive vävburen tapet vid brand i slutet rum - en inledande undersökning i modellskala Leif Nilsson 1972 Svenska
210 Handlingsplan - kvalitetsarbete vid Akademiska sjukhuset 1994 - 51 aktiviteter som underlag för det fortsatta arbetet, övergripande för sjukhuset samt inom respektive division - klinik - enhet Tord Hedström 1994 Svenska
211 Implementering av arbetssätt för förbättrad produktivitet - produktionsavsnittet automatpressar vid TermoRegulator AB = Implementation of methods for improved productivity : division automatic presses at TermoRegulator AB Markus Helgesson 2005 Svenska
212 Förbättringen av kvaliteten och arbetsmiljön gick hand i hand - Fallrapport (ABB HV Switchgear AB, Division A, Ludvika) Birgitta Laszlo 1995 Svenska
213-214 Ishockeyserierna i Stockholm 1922-2015 (flera utgåvor) Björn Persson 2016 Svenska
215 Kompetensutveckling och en tillplattad arbetsorganisation gav ökat ansvarstagande och ökad samverkan - Fallrapport (ABB Traction Trains Division, Kalmar) Arne Sjögren 1995 Svenska
216 Stenkistor uppbyggnad och statiska verkningssätt i skadat och oskadat skick Kerstin Andersson 2009 Svenska
217 Förbelastning kombinerat med vertikaldränering för en hög järnvägsbank - numerisk simulering och jämförelser med fältdata Oda Bergmark 2008 Svenska
218 Stålpålars initialkrokighet - en jämförelse mellan uppmätt krokighet och schablonvärden Fanny Deckner 2008 Svenska
219 Djupstabilisering av lös lera genom förbelastning i kombination med verikaldränering - aktiv-designkonceptet i teori och praktik Sven Torstensson 2008 Svenska
220 An overview of the physical and chemical status of soils on two farms in Othaya Division, Central Province, Kenya Helen Atkinson 1986 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.