Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: en vän 5288 träffar

Titel Författare År Språk
201 Afrika berättar - en antologi 1970 Svenska
202-203 Du har en vän --- (flera utgåvor) cop. 1979 Svenska
204-205 Du har en vän ---, Ledarhandledning (flera utgåvor) 1984 Svenska
206 Önskar du en vän? s.a. Svenska
207 Min vän José Dolores - en bok om Colombia Georg Dahl 1968 Svenska
208 En vän för livet- - -och andra berättelser 1989 Svenska
209 Brev till en vän Gust Ekström 1927 Svenska
210 En vän i viken - Samling af 180 splitternya deviser till julklappar, största delen af skämtsamt innehåll 1876 Svenska
211-212 "Jag hade en vän" (flera utgåvor) Orison Swett Marden 1919 Svenska
213 En berättelses dimensioner - om tid och rum i Peter Pohls Janne, min vän Helena Magnusson 1995 Svenska
214 Tomas får en vän Ingela Strandberg 1994 Svenska
215 Kri finner en vän Ester Ringnér-Lundgren 1957 Svenska
216 Minnesanteckning från firandet af 80 år som telegrafkommissarien C.F.B-fyllde d. 18 okt - 1911, af en vän 1911 Svenska
217 Svenska fiske-fänget, eller korrt underrättelse om alla svenska och de märkvärdigaste utländska fiskars skapnad, egenskaper, lefnadsart, fångnings-sätt och användande til egen och allmän nytta; vettgiriga naturforskare til tienst meddelad - af en Människo-vän 1791 Svenska
218 Till en vän från en annan Anita Bengtsdotter-Ericsson 1996 Svenska
219 En vän i nöden Mollie Faustman 1940 Svenska
220 Hunden min vän 1994 - en årsbok från Natur och kultur 1993 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.