Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: göteborg 143677 träffar

Titel Författare År Språk
201 Göteborg University - a modern dynamic urban university in western Sweden 1995 Engelska
202 Lindholmen - en stadsdel i Göteborg : ett projekt om en äldre stadsdel - dess bakgrund, dess nuläge och dess framtid - med tonvikt på bevarande och kontinuerlig förnyelse 1973 Svenska
203 Göteborg - the city that tries harder Håkan Linger 1999 Engelska
204 Branden i Göteborg den 29-30 oktober 1998 - en sammanfattning : betänkande Utredningen om erfarenheter av branden i Göteborg 2000 Svenska
205 Natur- och kulturvårdsprogram för Göteborg Rapport 5, Remissinstansernas synpunkter på Natur- och kulturvårdsprogram för Göteborg Göteborgs kommun (Sverige) 1979 Svenska
206 Göteborg i utlandets litteratur Simon Aberstén 1911 Svenska
207-208 Göteborg (flera utgåvor) 1964 Svenska
209 Arbetarkultur - Göteborg 1890 Birgitta Skarin Frykman 1990 Svenska
210 30 år med Business Region Göteborg - från varvskris till tillväxtpris 2007? Svenska
211 Rapport 2, Lindholmen i Göteborg Bebyggelsehistoriska undersökningar i Västsverige 1973 1974 Svenska
212 Kvarteret Frimuraren i Göteborg - ett Göteborgskvarters historia från grundläggningen till nuvarande tid Maja Kjellin 1959 Svenska
213-215 Översiktsplan för Göteborg - utställning 1993 (flera utgåvor) 2000 Svenska
216 Dans - kontinuitet i förändring - en studie av danser och dansande i Göteborg 1930-1990 Mats Nilsson 1998 Svenska
217 Arbetarfamiljen och det nya hemmet - om bostadshygienism och klasskultur i mellankrigstidens Göteborg Sten O. Karlsson 1993 Svenska
218 Historik över idrottsföreningen Kamraternas, Göteborg, verksamhet och utveckling 1904-1929 1929 Svenska
219 Från Börsen till Park Avenue - intressanta Göteborgsbyggnader uppförda mellan 1850 och 1950, uppställda i kronologisk ordning och avbildade på vykort Ove Nylén 1988 Svenska
220 Våra liv i Kortedala - kvinnor i två generationer skriver och berättar Kerstin Gunnemark 1991 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.