Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: hesselgren 354 träffar

Titel Författare År Språk
201 Hesselgrens färgatlas Sven Hesselgren 1952 Svenska
202 Hesselgrens färgatlas, Kortfattad färglära Sven Hesselgren 1952 Svenska
203 Theogonia Hesiodi Svethice reddita. Quam ... Bonorum censuræ submittunt præses Carolus C. Eberstein ... et respondens Nicolaus Hesselgren, Lundensis. Die XX decemb. MDCCCXVII P. 6 Carl Christian Eberstein 1817 Latin
204 Dissertatio gradualis de carminibus skaldorum, quam ... præside mag. Jacob. Axel. Lindblom ... publico examini submittit Joan. Hesselgren, ostrogothus. In audit. Gust. maj. d. 17 april. 1782 Jacob Axelsson Lindblom 1782 Latin
205 Dissertatio de facultate animæ humanæ repræsentativa, cujus partem primam ... exhibent præses Carl Starck ... & respondens Johan Christian Hesselgren smolandi, in Lyceo Carolino die XVII mart. MDCCCX P. 1 Carl Starck 1810 Latin
206 Dissertatio de usu linguæ Latinæ. Quam ... præside Mag. Jac. Fr. Neikter, ... p. p. Brynolph Hesselgren, Roslagus. In Audit. Eccles. d. 18 Nov. 1789. H. A. M. S Jacob Fredrik Neikter 1789 Latin
207 Dissertatio de consolatione philosophica. Quam, ... præside, Mag. Johanne Petro Sleincour, ... modeste offert stipendiarius Hammarskiöldianus, Johannes Hesselgren, Ostro-Gothus. In Aud. Car. Maj. d. XXV Jun. An. MDCCLXXVII Johan Peter Sleincour 1777 Latin
208 Pistis, Novi Testamenti. Dissertatio theologica cujus partem II. ... sub præsidio Doct. Joh. Winbom, ... pro gradu p. p. Mag. Brynolf Hesselgren, ... in Audit. Gust. Maj. die XXVII Maji MDCCCVI Johan Winbom 1806 Latin
209 Pistis, Novi Testamenti. Dissertatio theologica cujus partem I. ... sub præsidio Doct. Joh. Winbom, ... pro candidatura theologica p. p. Mag. Brynolf Hesselgren, ... in Audit. Gust. Maj. die XXIII Oct. MDCCCV Johan Winbom 1805 Latin
210 Dissertatio gradualis de natura epithetorum ex Homero. Cujus partem priorem, suffrag. ampl. fac. phil. præside mag. Christoph. Dahl ... p. p. Matthias Hesselgren ... Uplandus. In audit. eccles. d. 4 Jun. 1794 Christopher Dahl 1794 Latin
211 Stellae Nasaraeorum aeones ex sacro gentis codice. Dissert. acad. partic. IV:tam ... præside Matth. Norberg ... pro gradu philosophico p.p. ... Johan Christ. Hesselgren, smolandus. In Lyceo Carol. d. XXV maji MDCCCXI P. IV Matthias Norberg 1811 Latin
212 Historia doctrinæ de s. coena. Cujus partem primam, ven. max. ven. fac. theol. Ups. præside ... Eric. J. Almquist ... pro candidatura theologica p. p. ... Matth. Hesselgren ... In audit. Gust. maj. d. 7 Jun. 1799. H. S Erik Jonas Almquist 1799 Latin
213 Dissertatio historica de variatione limitum imperii Svio-Gothici. Quam suffrag. ampl. fac. phil. sub moderamine mag. Erici M. Fant ... exhibet Matthias Hesselgren, Uplandus. In audit. Gust. maj. d. 18 Nov. 1789. H. a. m. s Eric Michael Fant 1789 Latin
214 Dissertatio philologica, de lingua Novi Testamenti Græca, quam, consensu ampliss. ordinis philosoph. in Regia academia Upsaliensi præside ... Mag. Gabriele Mathesio, ... in auditorio Carol. maj. die XVIII. Maji, pro gradu, examinandam modeste sistit ... Ericus Br. Hesselgren, Stockholmiensis Gabriel Mathesius 1743 Svenska
215 Cogitationes philologicae, de usu accentuum Ebraicorum; quarum partem II:em, com consensu ... publico bonorum examini modeste submittunt, auctor Johannes Ihre, ... et respondens ... Ericus Hesselgren, ... Stockholmiensis. In auditor. Gustav. majori, d. Maji, An. MDCCXXXVII. Horis ante meridiem solitis Johan Ihre 1737 Latin
216 Chronologiam mnemonicam dissertatione graduali breviter delineatam, cum consensu amplissimæ, in acad. Vpsaliensi, facultatis philosophicæ, præside ... Olavo Celsio ... publicæ eruditorum censuræ, qua decet modestia, subjicit, Johannes N. Hesselgren, Dalia Wermlandus. Ad d. X Martii, MDCCXVI. in audit. Gust. majori Olof Celsius, d.ä 1716 Latin
217 Exercitium Academicum de votis, quod ... sub moderamine ... Mag. Fabiani Törner ... publico bonorum examini modeste submittit, S:æ R:æ M:tis Alumnus Johannes Hesselgren ex Dalia Wermel. ad d. 21 Maji, A. Reparatæ Salutis 1710. in Audit. Guts. maj Fabian Törner 1710 Latin
218 Dental laboratorieteknik D. 1 1974 Svenska
219 Malerfaget 1936 Danska
220 Insemination i retlig Belysning - Inseminationsbørns Retsstilling Peter Bruun Nielsen 1946 Danska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.