Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: hesselgren 365 träffar

Titel Författare År Språk
201 Om psykisk arbetshygien Kerstin Hesselgren 1935 Svenska
202 Man's perception of man-made environment - an architectural theory Sven Hesselgren 1975 Engelska
203 Supplement till Den nya semesterlagen - redogörelse för 1945 års semesterlagstiftning Ove Gustaf Gabriel Hesselgren 1946 Svenska
204 Dissertatio gradualis, explicans dysnoēta quaedam Iesaiana Eric Hesselgren 1770 Latin
205 Dissertationes criticæ de variis Veteris Testamenti lectionibus Eric Hesselgren 1764 Latin
206 Memoria... Andreae Ol.Rhyzelii. dioeceseos Lincopiensis episcopi... ad Academiam Upsaliensem parentali sermone consignata - jämte: Trozelius, C.B. & Munck, P., Orationes parentales... Eric Hesselgren 1761 Svenska
207 Marketenterier vid fabriker Kerstin Hesselgren 1917 Svenska
208 Utbildningen för sundhets- och fabriksinspektion i England samt användning af kvinnlig kraft vid nämnda inspektioner Kerstin Hesselgren 1906 Svenska
209 Hesselgrens färgatlas Sven Hesselgren 1952 Svenska
210 Hesselgrens färgatlas, Kortfattad färglära Sven Hesselgren 1952 Svenska
211 Theogonia Hesiodi Svethice reddita. Quam ... Bonorum censuræ submittunt præses Carolus C. Eberstein ... et respondens Nicolaus Hesselgren, Lundensis. Die XX decemb. MDCCCXVII P. 6 Carl Christian Eberstein 1817 Latin
212 Dissertatio de facultate animæ humanæ repræsentativa, cujus partem primam ... exhibent præses Carl Starck ... & respondens Johan Christian Hesselgren smolandi, in Lyceo Carolino die XVII mart. MDCCCX P. 1 Carl Starck 1810 Latin
213 Dissertatio gradualis de natura epithetorum ex Homero. Cujus partem priorem, suffrag. ampl. fac. phil. præside mag. Christoph. Dahl ... p. p. Matthias Hesselgren ... Uplandus. In audit. eccles. d. 4 Jun. 1794 Christopher Dahl 1794 Latin
214 Stellae Nasaraeorum aeones ex sacro gentis codice. Dissert. acad. partic. IV:tam ... præside Matth. Norberg ... pro gradu philosophico p.p. ... Johan Christ. Hesselgren, smolandus. In Lyceo Carol. d. XXV maji MDCCCXI P. IV Matthias Norberg 1811 Latin
215 Historia doctrinæ de s. coena. Cujus partem primam, ven. max. ven. fac. theol. Ups. præside ... Eric. J. Almquist ... pro candidatura theologica p. p. ... Matth. Hesselgren ... In audit. Gust. maj. d. 7 Jun. 1799. H. S Eric Jonas Almquist 1799 Latin
216 Dissertatio historica de variatione limitum imperii Svio-Gothici. Quam suffrag. ampl. fac. phil. sub moderamine mag. Erici M. Fant ... exhibet Matthias Hesselgren, Uplandus. In audit. Gust. maj. d. 18 Nov. 1789. H. a. m. s Eric Michael Fant 1789 Latin
217 Dissertatio philologica, de lingua Novi Testamenti Græca, quam, consensu ampliss. ordinis philosoph. in Regia academia Upsaliensi præside ... Mag. Gabriele Mathesio, ... in auditorio Carol. maj. die XVIII. Maji, pro gradu, examinandam modeste sistit ... Ericus Br. Hesselgren, Stockholmiensis Gabriel Mathesius 1743 Svenska
218 Cogitationes philologicae, de usu accentuum Ebraicorum; quarum partem II:em, com consensu ... publico bonorum examini modeste submittunt, auctor Johannes Ihre, ... et respondens ... Ericus Hesselgren, ... Stockholmiensis. In auditor. Gustav. majori, d. Maji, An. MDCCXXXVII. Horis ante meridiem solitis Johan Ihre 1737 Latin
219 Chronologiam mnemonicam dissertatione graduali breviter delineatam, cum consensu amplissimæ, in acad. Vpsaliensi, facultatis philosophicæ, præside ... Olavo Celsio ... publicæ eruditorum censuræ, qua decet modestia, subjicit, Johannes N. Hesselgren, Dalia Wermlandus. Ad d. X Martii, MDCCXVI. in audit. Gust. majori Olof Celsius, d.ä 1716 Latin
220 Exercitium Academicum de votis, quod ... sub moderamine ... Mag. Fabiani Törner ... publico bonorum examini modeste submittit, S:æ R:æ M:tis Alumnus Johannes Hesselgren ex Dalia Wermel. ad d. 21 Maji, A. Reparatæ Salutis 1710. in Audit. Guts. maj Fabian Törner 1710 Latin

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.