Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: lagus 373 träffar

Titel Författare År Språk
201 Riddar Unos söner - en romans Gabriel Lagus 1864 Svenska
202 Bidrag till revision af läran om prescription i brottmål. 1 del. Juridiska theser, hvilka .... vid offentligt stipendiat-upprop i juridiska lärosalen den 21 april 1838, kl. x f.m. till granskning på latinska språket framställas af Wilhelm Gabriel Lagus ... biträdd af Claes Herman Molander ... ordinarie opponenter: Joh. Phil. Palmén ... Carl Christ. Stenius 1 Wilhelm Gabriel Lagus, d.ä 1838 Svenska
203 Bidrag till revision af läran om prescription i brottmål. 2 del. Juridiska theser, hvilka .... vid offentligt stipendiat-upprop i juridiska lärosalen den 28 nov. 1838, kl. x f.m. till granskning på latinska språket framställas af Wilhelm Gabriel Lagus ... biträdd af Joh. Phil. Palmén .... ordinarie opponenter: Carl Mauritz Crusell ... Henric Gottl. Perander 2 Wilhelm Gabriel Lagus, d.ä 1838 Svenska
204 Akademisk afhandling om wäxlar hvaraf första afdelningens I:a st. med hans kejserl. maj:ts allernådigsta tillstånd och den widtlagfarna juridiska fakultetens samtycke till allmän pröfning framställes af Wilhelm Gabriel Lagus ... och Alexander Armfelt ... I audit. jurid. den XXIII Junii 1813. p. v. t. e. m Wilhelm Gabriel Lagus, d.ä 1813 Svenska
205 Dissertatio juridica de rei vindicatione cujus sectionem priorem consentiente consultissima facultate juridica in imperiali Alexandrea universitate Finlandiae praeside Wilhelmo Gabr. Lagus ... pro summis in jure honoribus rite obtinendis publico examini subjicit auctor Carolus E. Ekelund, communis Fennici nec non juris Romani & ruthenici adjunctus ord. In auditorio juridico die XI Martii MDCCCXXIX. horis ante & post meridiem solitis Wilhelm Gabriel Lagus, d.ä 1829 Latin
206 Bidrag till kännedom af Finlands geografi i äldre tider Wilhelm Gabriel Lagus, d.ä 1852 Svenska
207 Om Kajana och Uleåborgs friherrskap Wilhelm Gabriel Lagus, d.ä 1853 Svenska
208 Försök till framställning af läran om qvarnar, med fästadt afseende å 1734 års lag. Akademisk afhandling, hvilken med den vidtlagfarna juridiska facultetens, vid Kejserliga Alexanders-universitetet i Finland samtycke, under praesidium af Wilhelm Gabriel Lagus, ... för den juridiska doctors graden till offentlig granskning framställes af Frans Edvard Florin, phil. mag., juris u. licentiat, v. häradshöfding. Uti juridiska lärosalen den 11 martii 1848. p. v. t. f. m Wilhelm Gabriel Lagus, d.ä 1848 Svenska
209 Juridiska theser om förbundna leder, hvaraf andra delen, med den vidtlagfarna juridiska facultetens samtycke, vid offentligt stipendiat-upprop i juridiska lärosalen den 7 Nov. 1832. Kl. X f. m., till granskning framställes af Wilhelm Gabriel Lagus ... biträdd af Joh. Jul. Heinricius, stipend., publ. Wib. Ordinarie opponenter: mag. Gabr. Reinh. Hartman, stipend. publ. Nyl. Carl Alexander Lillstöm sic, stipend. publ. Tav 2 Wilhelm Gabriel Lagus, d.ä 1832 Svenska
210 Oratio, qua augustissimi potentissimique monarchae, Alexandri Primi ... in camenas Aboënses lautissima beneficia, jussu et nomine consistorii Academici pie celebravit Andreas Johannes Lagus ... in Atrio bibliothecæ academiæ d. XXVII Junii (n. st.) MDCCCXI Anders Johan Lagus 1811 Latin
211 -- "Till dess morgonstjärnan går upp" - föredrag och uppsatser : 3 Aina Lagus 1927 Svenska
212 Evighetsliv i dödens värld Aina Lagus 1925 Svenska
213 Förrän sol går ner Aina Lagus 1928 Svenska
214 Förklaringar till Fänrik Ståls sägner - Av J.L.Runeberg 4:e uppl Elias Wilhelm Lagus 1908 Svenska
215 Georg August Wallin - Af E.V.S E V Lagus 1890 Svenska
216 Aritmetiska exempel - Med facit-bok. Lars Reinhold Lagus 1900 Svenska
217 Om rättsliga symboler - Litterärt föredrag af R.L Robert Erik Lagus 1859 Svenska
218 Dissertatio theologica, exhibens examen trium confessionum recentiorum... Libri vom Vergleich vnd Unterscheid der evangelischen, autore D. Iohanne Bergio... In academia Gryphica... proponit. Daniel Lagus... respondente Petro Garbrechten... Dantisci, typis ~ Davidis-Friderici Rhetii Johannes Bergius uuuu Latin
219 Nyttan och möjligheten af riors inrättning och bruk i svenska landsorterne Elias Lagus 1783 Svenska
220 Drottning Filippa; - skådespel i 5 akter Gabriel Lagus 1875 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.