Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: reglemente 2677 träffar

Titel Författare År Språk
201 Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år .. 1913 Samling 15, Riksdagsbeslutet. Riksstaten. Riksbankens reglemente. Riksgäldskontorets reglemente Samling 16 : Protokollsutdrag från kamrarna 1913 Svenska
202 Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år .. 1914, senare lagtima Samling 15, Riksdagsbeslutet. Riksstaten. Riksbankens reglemente. Riksgäldskontorets reglemente Samling 16 : Protokollsutdrag från kamrarna 1914 Svenska
203 Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år .. 1915 Samling 15, Riksdagsbeslutet. Riksstaten. Riksbankens reglemente. Riksgäldskontorets reglemente Samling 16 : Protokollsutdrag från kamrarna 1915 Svenska
204 Reglemente för drätselkammaren i Westerås 1864 Svenska
205 Reglemente för Gefle stads jordstyrelse 1872 Svenska
206 Kongl. maj:ts nådiga tjenstgörings-reglemente för dess armé D. 4, Ledning för tjensten i fält 1873 Svenska
207 Reglemente för Kungälvs missionsförsamlings blomsterfond - förestående reglemente antaget vid församlingsmöte den 11 april 1960 1960 Svenska
208 Reglemente för Westerås stads skeppare 1826 Svenska
209 Reglemente för Gefle stads skogs-styrelse 1869 Svenska
210 Reglemente för Fiskare-föreningen i Gefle 1865 Svenska
211 Exercitie-reglemente för cavaleriet Gustaf Löwenhielm 1808 Svenska
212 Reglemente för fält-artilleriets exercis 1833 Svenska
213 Reglemente för Skånska Brandförsäkrins-inrättningen - af Kongl. Maj:t i nåder gilladt och stadfästadt. Reglemente för utlåning af Skånska Brandförsäkrings-inrättningens : stående fond 1828-1829 Svenska
214 Reglemente för riksdagsbibliotekets begagnande - Fastställt av biblioteksstyrelsen den 26 november 1920. Rubr. Riksdagsbiblioteket 1921 Svenska
215 Reglemente för arméens cavalerie. Cum gratia & privilegio s:æ r:æ maj:tis. Stockholm, trykt i kongl. tryckeriet. =1-3. 1779.= Del 2, Andra delen, innehållande: exercitie reglemente för et cavalerie regemente. 1779 1779 Okänt
216 Förslag till reglemente för folkskolorna i staden Malmö 1989 Svenska
217 Reglemente för inre tjänst - (RIT) 1956 Svenska
218 Reglemente för Kontaktpolitiker BUN 2015-10-06 Okänt
219 Reglemente för Riksgälds-kontoret - utfärdadt vid slutet af 1897 års riksdag 1897 Svenska
220 Reglemente för Samhället af medborgerlig inbördes hjelpsamhet 1835 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.