Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: sundius 209 träffar

Titel Författare År Språk
201 Oratio Demosthenis de libertate Rhodiorum. Quam venia ampl. fac. philos. Upsal. præside Mag. Gustavo Knös ... pro gradu philosophico P. P. Salomon Sundelius Vermelandus. In Audit. Gustav. die XVIII. Mart. MDCCCXII. Horis A. M. solitis D. 1 Gustaf Knös 1812 Grekiska, klassisk (-1453)
202 Mæcenatibus, patronis, patribus, civibusque academicis et urbicis s. p. d. Carolus Linnæus ... constitutus promotor in solemni inauguratione medica, die XXXI. Octobris celebranda, Upsaliæ MDCCLIV Carl von Linné 1754 Latin
203 Anwisning til döds-fångars själa-wård för unge och oerfarne prästmän af W.P. Henschen ... Carlskrona, tryckt i kongl. am:ts tryckeriet, 1800 Wilhelm Peter Henschen 1800 Svenska
204 Läkekonsten enligt Eldens lära - handbok i medicinsk behandling enligt Eldens läras system Raul Amon 1991 Svenska
205 Åminnelse-tal öfver hans kongl. maj:ts tro-man och biskop öfver Westmanland och Dalarne ... Andreas Kalsenius, hållet i then större lärosalen vid kongl. gymnasium i Westerås af Daniel Herweghr. ... Trykt i Westerås. P. Devalls änka - eller J.L. Horrn. Daniel Herweghr 1751 Svenska
206 Litvrgia Svecanæ ecclesiæ catholicæ & othodoxæ conformis. 1576 anno 1576 Latin
207 Mæcenatibus litterarumque summis patronis, magnis hospitibus, patribus item civibusque academicis et urbicis s. p. d. Joh. Henr. Engelhart ... ad summos in medicina honores distribuendos legitime constitutus promotor Johan Henric Engelhart 1794 Latin
208 Deras salighet, som se sonen, och tro på honom, förestäld, då konungens troman, biskopen öfwer Lunds stift ... Petrus Munck, med tillbörlig heder, befordrades till sitt hwilorum, uti Lunds domkyrka, den 20 september 1803, af Anders Hylander ... Lund, 1803, tryckt hos direktören Christian Fr. Berling Anders Hylander 1803 Svenska
209 Summertime - confronting risks, exploring solutions c2007 Engelska

Förra sidan 10 11

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.