Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Björn Nilsson 275 träffar

Titel Författare År Språk
221 Utsädeskvaliteten hos 1979 års kornskörd i de fyra nordligaste länen Björn Nilsson 1980 Svenska
222 Utsädeskvaliteten hos 1980 års kornskörd i de fyra nordligaste länen Björn Nilsson 1981 Svenska
223 UV-strålning och underlag för bedömning av befolkningsdos från solarier i en storstadsregion Björn Nilsson 2003 Svenska
224 Var rädd om Öregrund - miljöregler för Öregrunds stadskärna Björn Nilsson 1990 Svenska
225 A low power-long range active RFID-system consisting of active RFID backscatter transponders China 17 - 19 June 2010 Guangzhou RFID-TA 2010 IEEE International Conference on RFID-Technology and Applications Emil Nilsson 2010 Engelska
226 A Pharmaceutical Anti-counterfeiting Method Using Time Controlled Numeric Tokens 2011 IEEE International Conference on RFID-Technologies and Applications Emil Nilsson 2011 Engelska
227 Ny musik blädder 5, Fragment 1993 Svenska
228 Sociologisk handlingsteori - en introduktion Thomas Nygaard 1996 Svenska
229-231 Modern teoribildning i socialt arbete (flera utgåvor) Malcolm Payne 2015 Svenska
232 Psykologi - ett integrerat perspektiv 2000 Svenska
233 Punktgittertolkning av brandområdet i Västmanland - redovisning av uppdrag från Skogsstyrelsen 2014 Svenska
234-237 Närhet och distans - kvalitativa metoder i samhällsvetenskap (flera utgåvor) Pål Repstad 2007 Svenska
238-239 Problemformulering (flera utgåvor) Lotte Rienecker 2016 Svenska
240 Vandra med kamrater Arundhati Roy 2017 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.