Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Boije 309 träffar

Titel Författare År Språk
221 Romersk järnålder vid Ista - arkeologisk för- och delundersökning av gravfält RAÄ 467 samt efterundersökning av boplatslämningar RAÄ 476, Ista 2:1 respektive Ista 4:1, Odensala socken, Sigtuna kommun, Uppland Kjell Andersson 2000 Svenska
222 Flora reipublicae popularis Sinicae T. 9:1, Angiospermae. Monocotyledoneae, Graminales, Gramineae (Poaceae) (1) Bambusoideae 1996 Kinesiska
223 Ett dödshus från stridsyxetid - arkeologisk delundersökning av RAÄ 415, ett neolitiskt dödshus med offerplats och en äldre järnåldersboplats samt RAÄ 319:2, en stensträng, Söderby 2:3, Turinge socken, Nykvarns kommun, Södermanland Jonathan Lindström 2000 Svenska
224 Hans Petersson paintings - 1985-1995 Hans Petersson 1996 Engelska
225-226 Vilda torkade växter - sommarglädje året om (flera utgåvor) Anna-Lisa Stråge 1985 Svenska
227-229 Lasse går i ringen - kortfattad lärobok i sånglekar (flera utgåvor) Finn Svenonius 1954 Svenska
230 Vi lär oss förstå 2, Elevens bok 1978 Svenska
231 En dubbelbegravning på Birka - arkeologisk undersökning och restaurering av en skadad stensättning på Hemlanden, Raä 118, Björkö 5:1, Adelsö socken, Ekerö kommun, Uppland Kjell Andersson 2000 Svenska
232 Hallen i Skrävsta - arkeologisk för- och delundersökning av fornlämning RAÄ 36, Botkyrka socken och kommun, Södermanland Peter Bratt 1999 Svenska
233 Lasse går i ringen Musiktryck - kortfattad lärobok i sånglekar Finn Svenonius 1957 Svenska
234 Eterneller och vilda växter - odla och torka till prydnad Anna-Lisa Stråge 1993 Svenska
235 Med de nya svenska klimatmålen i sikte - Gapanalys samt strategier och förutsättningar för att nå etappmålen 2030 med utblick mot 2045 Tea Alopaeus 2017 Svenska
236 Andra tider - läsebok för folkhemmet : novellantologi 1994 Svenska
237 20 bästa .doc 2000 Svenska
238 Arbetsmiljön i verkstadsindustrin - slutrapportering från IVFs ramprogram med Arbetsmiljöfonden, 1991/92 - 1992/93 - 1993/94 1994 Svenska
239 A short note on calculating power for energy-efficient lighting and other non-linear loads Math Bollen 2009 Engelska
240 Kort genomgång av effektberäkningar för lågenergilampor och andra olinjära laster Math Bollen 2009 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.