Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Boije 305 träffar

Titel Författare År Språk
221-222 Vilda torkade växter - sommarglädje året om (flera utgåvor) Anna-Lisa Stråge 1985 Svenska
223-225 Lasse går i ringen - kortfattad lärobok i sånglekar (flera utgåvor) Finn Svenonius 1954 Svenska
226 Vi lär oss förstå 2, Elevens bok 1978 Svenska
227 En dubbelbegravning på Birka - arkeologisk undersökning och restaurering av en skadad stensättning på Hemlanden, Raä 118, Björkö 5:1, Adelsö socken, Ekerö kommun, Uppland Kjell Andersson 2000 Svenska
228 Hallen i Skrävsta - arkeologisk för- och delundersökning av fornlämning RAÄ 36, Botkyrka socken och kommun, Södermanland Peter Bratt 1999 Svenska
229 Lasse går i ringen Musiktryck - kortfattad lärobok i sånglekar Finn Svenonius 1957 Svenska
230 Eterneller och vilda växter - odla och torka till prydnad Anna-Lisa Stråge 1993 Svenska
231 Med de nya svenska klimatmålen i sikte - Gapanalys samt strategier och förutsättningar för att nå etappmålen 2030 med utblick mot 2045 Tea Alopaeus 2017 Svenska
232 Andra tider - läsebok för folkhemmet : novellantologi 1994 Svenska
233 20 bästa .doc 2000 Svenska
234 Arbetsmiljön i verkstadsindustrin - slutrapportering från IVFs ramprogram med Arbetsmiljöfonden, 1991/92 - 1992/93 - 1993/94 1994 Svenska
235 A short note on calculating power for energy-efficient lighting and other non-linear loads Math Bollen 2009 Engelska
236 Kort genomgång av effektberäkningar för lågenergilampor och andra olinjära laster Math Bollen 2009 Svenska
237 Sång och musik från Norden - för mellanstadiet Ingrid Elmsäter Löfgren 1971 Svenska
238 Kalvshälla boplats - från bronsålder till vendeltid : arkeologiska undersökningar av boplatslämningar på RAÄ 19, 20 + 67 under 1997 - 1998 vid Kalvshälla, Järfälla kommun, Uppland 2009 Svenska
239 Kongl. Maj:ts Och Riksens Cammar-Collegii Och Stats-Contoirs Circulair-Bref Til Samtelige Herrar Landshöfdingarne, Angående Markegångs Taxornes uprättande hädanefter 1775 Svenska
240 Kongl. maj:ts och Riksens Kammar-Collegii och Stats-Contoirs Circulaire-Bref Til Samtelige Herrar Landshöfdingarne, Angående Huru en del Kronans Räntor, som utgå i penningar, böra beräknas, antingen efter Tre eller Sex Dal. Silfwermynt Riksdalern. Stockholm then 16 december 1777 1777 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.