Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Boije 300 träffar

Titel Författare År Språk
221-222 Lasse går i ringen - kortfattad lärobok i sånglekar (flera utgåvor) Finn Svenonius 1954 Svenska
223 Vi lär oss förstå 2, Elevens bok 1978 Svenska
224 En dubbelbegravning på Birka - arkeologisk undersökning och restaurering av en skadad stensättning på Hemlanden, Raä 118, Björkö 5:1, Adelsö socken, Ekerö kommun, Uppland Kjell Andersson 2000 Svenska
225 Hallen i Skrävsta - arkeologisk för- och delundersökning av fornlämning RAÄ 36, Botkyrka socken och kommun, Södermanland Peter Bratt 1999 Svenska
226 Vilda torkade växter - prydnad och glädje året om Anna-Lisa Stråge 1985 Svenska
227 Lasse går i ringen Musiktryck - kortfattad lärobok i sånglekar Finn Svenonius 1957 Svenska
228 Eterneller och vilda växter - odla och torka till prydnad Anna-Lisa Stråge 1993 Svenska
229 Andra tider - läsebok för folkhemmet : novellantologi 1994 Svenska
230 Arbetsmiljön i verkstadsindustrin - slutrapportering från IVFs ramprogram med Arbetsmiljöfonden, 1991/92 - 1992/93 - 1993/94 1994 Svenska
231 A short note on calculating power for energy-efficient lighting and other non-linear loads Math Bollen 2009 Engelska
232 Kort genomgång av effektberäkningar för lågenergilampor och andra olinjära laster Math Bollen 2009 Svenska
233 Sång och musik från Norden - för mellanstadiet Ingrid Elmsäter Löfgren 1971 Svenska
234 Kalvshälla boplats - från bronsålder till vendeltid : arkeologiska undersökningar av boplatslämningar på RAÄ 19, 20 + 67 under 1997 - 1998 vid Kalvshälla, Järfälla kommun, Uppland 2009 Svenska
235 Kongl. Maj:ts Och Riksens Cammar-Collegii Och Stats-Contoirs Circulair-Bref Til Samtelige Herrar Landshöfdingarne, Angående Markegångs Taxornes uprättande hädanefter 1775 Svenska
236 Kongl. maj:ts och Riksens Kammar-Collegii och Stats-Contoirs Circulaire-Bref Til Samtelige Herrar Landshöfdingarne, Angående Huru en del Kronans Räntor, som utgå i penningar, böra beräknas, antingen efter Tre eller Sex Dal. Silfwermynt Riksdalern. Stockholm then 16 december 1777 1777 Svenska
237 Kongl. Maj:ts och Riksens Kammar- och Bergs-Collegiers Samt Stats-Contoirets Circulair-Bref Til Samtelige Herrar Landshöfdingarne, Angående Kongl. Maj:ts och Kronans Hammar-Skatts Jern och Tionde-Alun 1774 Svenska
238 Kongl. maj:ts och Riksens Krigs- och Kammar-Collegiers samt Stats-Contoirs Kungörelse, Om Upbörds-sättet af förhöjningen å the til Militien förlänte Kronans Äldre Penninge Räntor för år 1777. Gifwen Stockholm then 12 januarii 1778 1778 Svenska
239 Kongl. Maj:ts och Riksens Stats-Contoirs Kungörelse, Om Reversalernes inrättande å the Penninge-Lefwereringar, som ifrån nästkommande års början göras i Kronans Cassor. Gifwen Stockholm then 10 December 1776 1776 Svenska
240 Konungens befallningshafwandes instruction, för slotts-fogden, waktmästaren och slotts-knektarne wid kronohäcktet i Jönköping, uprättad i fölgd af Kongl. Maj:ts nådiga circulaire-bref den 12 februarii 1808, och gifwen Jönköping i lands-cancelliet den 15 mars 1808 1808 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.