Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Boije 297 träffar

Titel Författare År Språk
221 Guds barnas himmelska förnöjelse efter deras wundna åstundan at wara när Christo, uti en christelig lik-predikan, wid probsten och kyrkoherdens i Wendels församling, i lifstiden ... Eric Boijes christeliga begrafning, uti Wendels kyrka - den 16 december 1773, förestäld af Eric J. Öhrström ... Upsala, tryckt hos Johan Edman, kongl. acad. bokt. år 1774 Eric Johan Öhrström 1774 Svenska
222 Minnesord vid högvälborna enkefru friherrinnan Charlotta Magd. Boijes, f. Klingspor, jordfästning i Lofö kyrka den 22 mars 1854 Anders Johansson Mellander 1854 Svenska
223-225 Fru Catharina Boije och hennes döttrar - en berättelse från stora ofredens tid (flera utgåvor) Fredrika Runeberg 1979 Svenska
226 Rouva Katarina Boije ja hänen tyttärensä - kertomus isonvihan ajoilta Fredrika Runeberg, 1807-1879 1981 Finska
227 Riksdags-historien, ifrån 1627 til och med 1823, i sammanhang med samtelige landtmarskalkars porträtter; copierade efter de original- taflor som förvaras på riddarhuset, jemte dessa herrars biografier. Af Fredrik Boye. Stockholm, tryckt - hos Carl Deleen. =1-2. 1825-1827.= Fredrik Carl Boye 1825-1827 Svenska
228 Riksdags-historien, ifrån 1627 til och med 1823, i sammanhang med samtelige landtmarskalkars porträtter; copierade efter de original- taflor som förvaras på riddarhuset, jemte dessa herrars biografier. Af Fredrik Boye. Stockholm, tryckt Del 1, 1825. xxxviii, 418 s.; 1 , xxxi pl - hos Carl Deleen. =1-2. 1825-1827.= Fredrik Carl Boye 1825 Okänt
229 Riksdags-historien, ifrån 1627 til och med 1823, i sammanhang med samtelige landtmarskalkars porträtter; copierade efter de original- taflor som förvaras på riddarhuset, jemte dessa herrars biografier. Af Fredrik Boye. Stockholm, tryckt Del 2, Sednare delen ifrån 1739 til och med 1823. 1827. 02 s., s. 419-820 =(s. 812-20 opag.)=; pl. xxxii-xlvii - hos Carl Deleen. =1-2. 1825-1827.= Fredrik Carl Boye 1827 Okänt
230 Fru Catharina Boije och hennes döttrar - en berättelse från stora ofredens tid Fredrika Runeberg, 1807-1879 1861 Svenska
231 Fruntimrens central-förswar. =Anon.= Stockholm, C.M. Carlson, 1829 Fredrik Carl Boye 1829 Svenska
232 Heterosexuell press och lesbisk litteratur Emma Levén 1998 Svenska
233 Grundlig undervisning för fruntimmer at förfärdiga alla slags arbeten i papp, til nytta eller tidsfördrif - Med planscher Fredrik Carl Boye 1830 Svenska
234 Utkast till en hand-bok för dragon- och infanterie-officerare, isynnerhet uti de mindre grader. Utgifvet af F. Fredriksson Boye. Skara tryckt hos F.J. Leverentz 1804 Fredrik Carl Boye 1804 Svenska
235 En västgötsk trädgårdsutopi och dess författare Henning Wieslander 1981 Svenska
236 Utkast till en hand-bok för dragon-och infanterie-officerare, isynnerhet uti de mindre grader - Utg. af F.Fredriksson Boye Fredrik Carl Boye 1804 Svenska
237 Lesbianism in Swedish literature - an ambiguous affair Jenny Björklund 2014 Engelska
238 Alphabet & chiffres récréatifs - D'après 40 dessins par Victor Adam. A l'usage des gouvernantes, gravés et publiés suivis d'un texte instructif par Frédéric Boye Victor Adam 1839 Svenska
239 Anmälan. =(Rubr.)= =Anon=. (Stockholm, tryckt hos C. Deleen, 1823.) Fredrik Carl Boye 1823 Svenska
240 Dessins et croquis des plus célèbres maîtres de toutes les écoles; calqués sur leurs dessins autographes qui se trouvent dans le musée royal suédois. Ouvrage présenté à s.m. le roi de Suède et de Norvège et publié avec son approbation - par Frédéric Boyé. Stockholm. De l'imprimerie de Charles Deleen. =1. 1820= Fredrik Carl Boye 1820 Franska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.