Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Erik Almquist 254 träffar

Titel Författare År Språk
221 Stockholms stads tänkeböcker 1544-1548 - Utg. af Kungl. Samfundet för utgifvande af handskrifter rörande Skandinaviens historia med understöd af Stockholms stad och Samfundet Sankt Erik genom Joh.Ax.Almquist 1936 Svenska
222 Stockholms stads tänkeböcker 1553-1567 - Utg. af Kungl. Samfundet för utgifvande af handskrifter rörande Skandinaviens historia med understöd af Stockholms stad och Samfundet Sankt Erik genom Joh. Ax. Almquist 1939 Svenska
223 Sjöströms och Stillers filmer - Förteckning. Carl Erik Nordstrand 1939 Svenska
224 Törnrosdiktaren och andra porträtt Henry Olsson 1956 Svenska
225 Korrt sammanhang, utdragit af handlingarne, öfwer det af hof-secreteraren J.M. Båth angifne, och af honom och actor vice advocat fiscalen J. Almquist utförde confiscations-mål, emot groszhandlaren Joh. Gustaf Wagner, kramhandlarne Erik - Ek och Alexander Sundin, och fabriks-idkaren C.H. Benckert, hwilken sistnämde dock på berörde anklagades påstående, och dels genom egit inblandande i saken blifwit hörd, och som protocollerne wisa, nu mera hafwer del och answar. =(Rubr.)=/(Jöns : Magnus Båth.) (Stockholm, tryckt hos Anders J. Nordström, 1807.) Jöns Magnus Båth 1807 Svenska
226-238 Svensk Botanisk Tidskrift - Volym 33: Häfte 3, 1939 (flera utgåvor) 1998 Svenska
239 Att bygga ett land - 1900-talets svenska arkitektur 1998 Svenska
240 Svensk Botanisk Tidskrift: Volym 7: Häfte 1, 1913 2018 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.